Current Events

29.08.2023 – Et nyt partnerskab mellem Social Sundhed og Din Sundhedsfaglige A-kasse kan give sundhedsfaglige studerende et stærkere afsæt for at lande godt i arbejdslivet og bidrage til mere lighed i sundhed.

I Social Sundhed arbejder vi på landsplan for at skabe større social lighed i det danske sundhedsvæsen. Det sker bl.a. gennem en brobyggerordning, hvor sundhedsfaglige studerende på frivillig basis ledsager sårbare og udsatte mennesker til deres aftaler fx hos lægen eller på hospitalet.

– Vi kan se, at brobyggerordningen er med til at opbygge vigtige kompetencer hos den enkelte studerende og dermed også i fremtidens sundhedsvæsen. Dermed gør vi en positiv forskel for både det enkelte menneske, for den sundhedsfaglige studerende og for samfundet. Samtidig er det vigtigt at understrege, at vi er ikke et paralleltilbud til sundhedsvæsenet, og vi ønsker ikke at være en del af en sparedagsorden, hvor opgaver, der skal løses af det offentlige, udliciteres til civilsamfundet, forklarer Kristina Louise Bliksted, der er stifter og direktør i Social Sundhed.

Når brobyggere støtter sårbare og udsatte mennesker i mødet med sundhedsvæsenet, er det i rollen som den ressourcestærke pårørende. Det er altså ikke sundhedsfagligheden, der anvendes eller er i fokus i rollen som brobygger. På den lange bane får brobyggerne gennem gensidig læring en helt unik indsigt i de barrierer, som mennesker i udsatte positioner kan opleve. Det er viden og praksiserfaring, de studerende kan tage med i deres kommende arbejde som sundhedsprofessionelle og ikke mindst en indsigt, som kan være med til at forandre sundhedsvæsenet indefra i forhold til at skabe lighed i sundhed.

Alle brobyggere får et uddannelsesforløb, som klæder dem på til rollen og til at indgå i en tryghedsskabende relation med de mennesker, de følges med. Brobyggerordningen sætter spot på meningsfuldheden i sundhedsfagene, som er det, der motiverer mange studerende til at søge ind på uddannelserne i første omgang.

– Vi ser, at vi med et partnerskab med Social Sundhed kan ruste de studerende til arbejdslivet ved at give dem en unik indsigt i, hvor sårbare og udsatte mennesker kan føle sig begrænsede i deres møde med sundhedsvæsenet. Samtidig giver det de studerende en mulighed for at trække stikket til karakterræset og træde ind i et forum, hvor den gode relation til det enkelte menneske er succeskriteriet. Et forum der på sigt kan bidrage til at nedbryde siloer i sundhedsvæsnet og skabe vigtige tværfaglige fællesskaber på de sundhedsfaglige uddannelser. Det giver de studerende nye redskaber og et bedre afsæt for at lande godt i arbejdslivet som færdiguddannede, siger Margrethe Boel, næstforperson i Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Rekruttering af brobyggere

Partnerskabet mellem Din Sundhedsfaglige A-kasse og Social Sundhed indebærer bl.a. en fælles indsats for at rekruttere frivillige brobyggere og sætte fokus på, hvad brobyggerordningen kan give den sundhedsfaglige studerende af kompetencer og erfaring.

Med partnerskabet håber vi på at bidrage til at bygge en stærkere bro mellem udsatte mennesker i det danske samfund og sundhedssystemet. Det er en vigtig del af vores metode i Social Sundhed at arbejde med de sundhedsfaglige studerendes læring på vej mod at blive færdiguddannede sundhedsprofessionelle. Derfor er vi glade for fremover at kunne samarbejde med Din Sundhedsfaglige A-kasse om netop denne dagsorden

Om Din Sundhedsfaglige A-kasse

Din Sundhedsfaglige A-kasse er landets eneste a-kasse målrettet sundhedsfaglige bachelorer og akademikere. De ønsker at være aktivt involveret i medlemmernes liv og vise vej til et bæredygtigt studie- og arbejdsliv præget af sundhed og trivsel. Din Sundhedsfaglige A-kasse har 98.000 medlemmer og optager sundhedsfaglige akademikere og bachelorer, som er uddannet sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, bioanalytiker, jordemoder, radiograf og psykoterapeut MPF.

August 2021 – Nyt partnerskab med Sundhedsstyrelsen muliggør nyt Ungeprogram

Allotted Funds from Sundhedsstyrelsen means that Social Sundhed will start a new youth programme in Copenhagen in August 2021.
The program is aimed at mentally vulnerable youths between the ages of 18 to 32 years old, who need to be accompanied and supported to their appointments and treatment courses in healthcare and psychiatric systems. Social Sundhed is very grateful for the new partnership with Sundhedsstyrelsen. We believe that this new partnership can help make a considerable positive difference for mentally vulnerable youths in Copenhagen. The pilot project is ongoing for the next three years with the purpose of expanding the programme to more cities afterwards.

Juni 2021 – Ny partnerskabsaftale med beskæftigelses- og socialforvaltningen, Odense Kommune

Social Sundhed Odense has entered into a collaboration with the employment and social administration of Odense Kommune. The collaboration concerns a new profile project ongoing from June 1st 2021 to March 31st 2022. The aim of the profile project is for more volunteers to help vulnerable and socially disadvantaged citizens to make use of and understand the healthcare system. The hope is to contribute to increasing social equality in people's access to the healthcare system and break down social barriers. The voluntary effort can partly be direct support in the form of accompaniment to psychiatric treatment and healthcare appointments, and partly by contributing to municipal courses for citizens about to start a new job or a new education, for example in the form of presentations on how to utilize the healthcare system. The project has a particular focus on mentally vulnerable and socially disadvantaged youths between the ages of 15 to 30 years old.

2021 – Social Sundhed Aalborg vinder Nordjyske Banks Foreningspris

"We were extremely moved and are completely overwhelmed to have won the award. It's huge for us. We are so grateful to be recognized for our work and are just really, really happy.” This is what the award nominator, board member and volunteer representative in Social Sundhed Aalborg, Helene Kingsig, said to ditaalborg.dk when Social Sundhed won Nordjyske Bank's Foreningspris 2021. The award is yearly given to three organisations in Northern Jutland, and it was established to support the great organisations that flourish all over Northern Jutland, and who are important to the everyday lives of many people in the area

2021 – Vi er med i nyt forskningsprojekt om social ulighed

The research seeks to understand how Social Sundhed's efforts affect the citizens' use and benefit from the healthcare system. In addition, it will clarify whether our effort improves the citizens' experience of communicating with health professionals. With a grant from "Den Fællesregionale Pulje til Forskning i Forebyggelse”, senior researchers Anne-Mette Hedeager Momsen and Christina Malmose Stapelfeldt from the research and consulting house DEFACTUM on behalf of the "Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning" (CePR) will shed light on the effects of Social Sundhed's efforts. We are very much looking forward to the cooperation in the coming years.