Aktuelt

29.08.2023 – Et nyt partnerskab mellem Social Sundhed og Din Sundhedsfaglige A-kasse kan give sundhedsfaglige studerende et stærkere afsæt for at lande godt i arbejdslivet og bidrage til mere lighed i sundhed.

I Social Sundhed arbejder vi på landsplan for at skabe større social lighed i det danske sundhedsvæsen. Det sker bl.a. gennem en brobyggerordning, hvor sundhedsfaglige studerende på frivillig basis ledsager sårbare og udsatte mennesker til deres aftaler fx hos lægen eller på hospitalet.

– Vi kan se, at brobyggerordningen er med til at opbygge vigtige kompetencer hos den enkelte studerende og dermed også i fremtidens sundhedsvæsen. Dermed gør vi en positiv forskel for både det enkelte menneske, for den sundhedsfaglige studerende og for samfundet. Samtidig er det vigtigt at understrege, at vi er ikke et paralleltilbud til sundhedsvæsenet, og vi ønsker ikke at være en del af en sparedagsorden, hvor opgaver, der skal løses af det offentlige, udliciteres til civilsamfundet, forklarer Kristina Louise Bliksted, der er stifter og direktør i Social Sundhed.

Når brobyggere støtter sårbare og udsatte mennesker i mødet med sundhedsvæsenet, er det i rollen som den ressourcestærke pårørende. Det er altså ikke sundhedsfagligheden, der anvendes eller er i fokus i rollen som brobygger. På den lange bane får brobyggerne gennem gensidig læring en helt unik indsigt i de barrierer, som mennesker i udsatte positioner kan opleve. Det er viden og praksiserfaring, de studerende kan tage med i deres kommende arbejde som sundhedsprofessionelle og ikke mindst en indsigt, som kan være med til at forandre sundhedsvæsenet indefra i forhold til at skabe lighed i sundhed.

Alle brobyggere får et uddannelsesforløb, som klæder dem på til rollen og til at indgå i en tryghedsskabende relation med de mennesker, de følges med. Brobyggerordningen sætter spot på meningsfuldheden i sundhedsfagene, som er det, der motiverer mange studerende til at søge ind på uddannelserne i første omgang.

– Vi ser, at vi med et partnerskab med Social Sundhed kan ruste de studerende til arbejdslivet ved at give dem en unik indsigt i, hvor sårbare og udsatte mennesker kan føle sig begrænsede i deres møde med sundhedsvæsenet. Samtidig giver det de studerende en mulighed for at trække stikket til karakterræset og træde ind i et forum, hvor den gode relation til det enkelte menneske er succeskriteriet. Et forum der på sigt kan bidrage til at nedbryde siloer i sundhedsvæsnet og skabe vigtige tværfaglige fællesskaber på de sundhedsfaglige uddannelser. Det giver de studerende nye redskaber og et bedre afsæt for at lande godt i arbejdslivet som færdiguddannede, siger Margrethe Boel, næstforperson i Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Rekruttering af brobyggere

Partnerskabet mellem Din Sundhedsfaglige A-kasse og Social Sundhed indebærer bl.a. en fælles indsats for at rekruttere frivillige brobyggere og sætte fokus på, hvad brobyggerordningen kan give den sundhedsfaglige studerende af kompetencer og erfaring.

Med partnerskabet håber vi på at bidrage til at bygge en stærkere bro mellem udsatte mennesker i det danske samfund og sundhedssystemet. Det er en vigtig del af vores metode i Social Sundhed at arbejde med de sundhedsfaglige studerendes læring på vej mod at blive færdiguddannede sundhedsprofessionelle. Derfor er vi glade for fremover at kunne samarbejde med Din Sundhedsfaglige A-kasse om netop denne dagsorden

Om Din Sundhedsfaglige A-kasse

Din Sundhedsfaglige A-kasse er landets eneste a-kasse målrettet sundhedsfaglige bachelorer og akademikere. De ønsker at være aktivt involveret i medlemmernes liv og vise vej til et bæredygtigt studie- og arbejdsliv præget af sundhed og trivsel. Din Sundhedsfaglige A-kasse har 98.000 medlemmer og optager sundhedsfaglige akademikere og bachelorer, som er uddannet sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, bioanalytiker, jordemoder, radiograf og psykoterapeut MPF.

August 2021 – Nyt partnerskab med Sundhedsstyrelsen muliggør nyt Ungeprogram

Tildelte midler i millionklassen fra Sundhedsstyrelsen betyder, at Social Sundhed fra august 2021 påbegynder et nyt Ungeprogram i København.
Programmet henvender sig til psykisk sårbare unge i alderen 18-32 år, som har brug for at blive ledsaget og støttet til deres aftaler og behandlingsforløb i sundhedsvæsenet og psykiatrien. Vi er i Social Sundhed meget taknemmelige for det nye partnerskab med Sundhedsstyrelsen. Vi vurderer, at partnerskabet kan være med til at betyde en konkret, positiv forskel for unge psykisk sårbare i København. Pilotprojektet løber over de tre år med henblik på at udbrede programmet til flere byer efterfølgende.

Juni 2021 – Ny partnerskabsaftale med beskæftigelses- og socialforvaltningen, Odense Kommune

Social Sundhed Odense har indgået et samarbejde med beskæftigelses- og socialforvaltningen, Odense Kommune. Samarbejdet omhandler et nyt profilprojekt som løber fra perioden 1. juni 2021 til 31. marts 2022. Formålet med profilprojektet er, at flere frivillige hjælper sårbare og socialt udsatte borgere med at gøre brug af og forstå sundhedsvæsenet. Ønsket er at bidrage til at den sociale lighed i odenseanernes adgang til sundhedsvæsenet øges og sundhedsbarrierer bliver nedbrudt. Den frivillige indsats kan dels være håndholdt støtte i form af fx ledsagelse til psykiatrisk behandling og lægeaftaler og dels ved at bidrage til kommunale forløb for borgere på vej i job og uddannelse, fx i form af oplæg om brugen af sundhedsvæsenet. Projektet har særligt fokus på psykisk sårbare og socialt udsatte unge mellem 15-30 år.

2021 – Social Sundhed Aalborg vinder Nordjyske Banks Foreningspris

”Vi blev helt vildt rørte og er fuldstændig overvældede over at have vundet prisen. Det er kæmpestort for os. Vi er så taknemmelige over at blive anerkendt for vores arbejde og er bare rigtig, rigtig glade.” Sådan udtalte prisindstiller, bestyrelsesmedlem og brobyggerrepræsentant i Social Sundhed Aalborg, Helene Kingsig til ditaalborg.dk, da Social Sundhed vandt Nordjyske Banks Foreningspris 2021. Prisen gives hvert år til tre foreninger i Nordjylland, og den er indstiftet for at bidrage til at bakke op om det gode foreningsliv, der blomstrer rundt omkring i hele Nordjylland, og som har betydning for rigtig mange nordjyders hverdag.

2021 – Vi er med i nyt forskningsprojekt om social ulighed

Nu skal det undersøges, hvad Social Sundheds indsats betyder for borgernes brug og udbytte af sundvæsenet. Desuden skal det klarlægges, om indsatsen forbedrer borgernes oplevelse af mødet med sundhedsprofessionelle. Med en bevilling fra ”Den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse” vil seniorforskerne Anne-Mette Hedeager Momsen og Christina Malmose Stapelfeldt fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM på vegne af Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning (CePR) belyse effekter af Social Sundheds indsats. Vi glæder os meget til de kommende års samarbejde.