About partnerships

Vær med til at skabe lighed i sundhed sammen med os

Social Sundhed er en landsdækkende NGO, som med frivillige kræfter arbejder for at skabe større social lighed i sundhed. I dag har socialt udsatte markant dårligere sundhed og trivsel end befolkningen generelt, og socialt udsatte dør i gennemsnit ca. 20 år før andre i befolkningen. Det er Social Sundhed sat i verden for at gøre noget konkret ved, men vi kan ikke selv løfte opgaven. Vi har brug for partnere.

Vores partnere er offentlige og private aktører, der ligesom os ved, at store udfordringer på sundhedsområdet for udsatte kræver fælles løsninger på tværs af samfundet og i en lang årrække. Som partner med Social Sundhed bidrager du og din organisation til en sammenhængende, koordineret indsats for, at udsatte får den støtte, hjælp og behandling, de har ret til og brug for. Se listen over vores nuværende partnere her.

Hvem kan blive partner?

Styrelser, kommuner, regioner, fonde, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og NGO’er med interesse i at bidrage til at gøre en positiv forskel for samfundets udsatte kan blive samarbejdspartner med Social Sundhed. Jeres opbakning betyder blandt andet, at flere udsatte i en række byer i Danmark kan få støtte, hjælp og ledsagelse af Social Sundheds frivillige til fx aftaler og behandlingsforløb hos lægen, hospitalet og i psykiatrien. Partnerskaberne betyder også, at flere af morgendagens sundhedsprofessionelle får vores obligatoriske uddannelsesforløb med både teoretiske moduler og praktisk erfaring med at møde mennesker i øjenhøjde.

Kontakt os for mere information: info@socialsundhed.org