Bliv foreningsbrobygger

(Aarhus og Aalborg)

Med programmet Foreningsbrobygning ønsker vi at gøre det nemmere at starte op i en forening i Aarhus eller Aalborg ved at koble frivillige brobyggere med mennesker i sårbare livspositioner. Som frivillig brobygger hjælper du et andet menneske med at finde vej til den rette forening ved at lytte, forstå behovene og tage med til aktiviteten. Det gør du, indtil vedkommende er klar til at fortsætte på egen hånd. Aktiviteten kan fx være et gåhold, svømning eller dans.

Vi har et rigt forenings- og idrætsliv i Danmark, som rigtig mange profitterer af. Men for mange er tærsklen ualmindeligt høj på grund af psykiske udfordringer, fysiske handicaps eller følelsen af at være uønsket alene. Det ønsker vi at gøre noget konkret ved – og du kan være med.

Læs mere her.

Infoaften i Aalborg

Onsdag d. 28. februar kl. 16:30-17:30
Adresse: De Frivilliges Hus, Hadsundvej 35, Aalborg

I foråret 2024 kan du blive uddannet Foreningsbrobygger i Aalborg. Her støtter du mennesker, der af forskellige grunde har brug for en hånd til at komme i gang med at bevæge sig i fællesskab med andre. Som frivillig hjælper du ved at finde den rette aktivitet, kan hjælpe med indmeldelse og kan give følgeskab i transport og i selve opstarten af aktiviteten.

Vi har brug for dig, der fx studerer idræt, til ergoterapeut eller fysioterapeut eller en anden sundhedsfaglig uddannelse. Vigtigst er, at du synes bevægelse er fedt og har lyst til at give din motivation videre samtidig med, at du selv bliver klogere på at forstå de ulighedsskabende strukturer i idrætslivet.

Skriv dig op til næste uddannelse i Aalborg – foråret 2024!

14 + 5 =

Om Foreningsbrobygning

I Danmark har vi en stærk tradition for et aktivt foreningsliv som rammen for fællesskaber. Desværre er det ikke alle, der føler det let at indgå i en forening, og middelklassen er ofte overrepræsenteret blandt medlemmerne. Samtidig er ulighed i sundhed stigende i Danmark, og derfor er der god grund til at indtænke foreningslivets ressourcer. Et godt helbred handler om mere end fraværet af sygdom. Det handler om fællesskaber og sociale relationer, som kan være med til at forebygge sygdomme og social ulighed.

Programmet har to målgrupper: de mennesker der får støtte til at deltage i bevægelsesaktiviteter. Og de sundhedsfaglige brobyggere der gennem mødet med mennesker i sårbare livspositioner får indblik i  de udfordringer, som gør, at foreningslivet ikke er et nemt valg for alle. Den viden kan de tage med sig i deres fremtidige virke som fx fysioterapeut, ergoterapeut eller idrætsvidenskaber.