Flere kræfter til Social Sundheds hovedsæder rundt i landet!

Ledige stillinger

Koordinator - Social Sundhed Syd (Odense)

Vil du være med til at nedbringe den sociale ulighed i sundhed?

 

Social Sundhed søger en struktureret, kommunikativt og relationel stærk koordinator til at koordinere, udvikle og drive Social Sundheds indsats med arbejdsplads i Odense.

Om os

Social Sundhed er en landsdækkende ngo, som arbejder strategisk og politisk med at øge ligheden i sundhed. Vi opererer på tværs af sundhedssektoren og uddannelsessektoren, gennem en innovativ indsats, som skaber forandring både på kort og på lang sigt: Her og nu sikrer vi fremmøde og optimerer den enkeltes udbytte af behandlingen for mennesker, som har behov for en ekstra støtte til at være i kontakt med det offentlige sundhedsvæsen. På lang sigt sikrer vi morgendagens sundhedsprofessionelle en specialiseret socialfaglighed, samt de nødvendige relationelle og kommunikative kompetencer til at kunne facilitere den udsatte eller sårbare patients møde med sundhedsvæsenet på en måde, som sikrer reel lige adgang til og udbytte af behandling, som den øvrige befolkning.

 

Vi søger en koordinator som med fordel har: 

  • Stor interesse for, viden om eller erfaring med arbejdet med mennesker der lever i udsatte positioner, og har behov for støtte i deres kontakt med sundhedsvæsenet.
  • En sundhedsfaglig eller socialfaglig baggrund
  • Erfaring med at lede, hverve, uddanne og motivere frivillige. 
  • Tager ansvar og kan sætte sig selv i spil i en hverdag med stor omskiftelighed. 
  • God strategisk sans og forståelse for organisationsudvikling og interessevaretagelse.
  • Er god til at samarbejde og skabe relationer til nye og eksisterende samarbejdspartnere.
  • Er udadvendt, socialt anlagt og engageret, og ikke bange for at komme med nye input og ideer.
  • Trives med selvstændigt arbejde og få tætte kollegaer. 

Det er en fordel, hvis du er uddannet inden for det social- eller sundhedsfaglige område – men ikke et krav. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen, uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder.

 

Som koordinator i Odense vil du varetage følgende opgaver: 

Udvikling og forankring af Social Sundhed

  • Du skal bidrage til metodeudvikling af Social Sundheds indsats lokalt.
  • Rekruttere frivillige brobyggere fra de sundhedsfaglige uddannelser.
  • Sikre den løbende opfølgning og fremdrift af programmer og indsatser.
  • Løbende sikre forankring og partnerskaber i tæt samarbejde med Landssekretariatet.
  • Skabe synlighed, netværksomtale og bidrage til politisk interessevaretagelse lokalt.

 

Koordination af den frivillige indsats

  • Du skal delvist bemande vores åbne Rådgivningstelefon og vejlede samt koordinere omkring den frivillige brobygning til sundhedsvæsenet herigennem.
  • Facilitere informationsaftener, netværksmøder og det forberedende 20-timers Grundkursus, som alle nye brobyggere skal gennemføre. 
  • Kontakt- og relationsarbejde med mennesker i udsatte eller sårbare positioner, samt samarbejdspartnere – via vores Rådgivning og ved oplæg og opsøgende arbejde.
  • Koordinere og facilitere mødet mellem brobygger og mennesker med brug for ledsagelse.
  • Ledsagelse af mennesker til og fra aftaler efter behov. 
  • Støtte og rammesætning til kontinuerlig læring for brobyggere – kommende sundhedsprofessionelle

Du bliver som koordinator en del af vores dedikerede hovedsæde i Region Syd, der udover dig består af to fuldtidsansatte medarbejdere, en koordinator og en Daglig Leder. Social Sundhed er organiseret som en national NGO med et sekretariat i Aarhus, hvor du vil referere til vores Direktør. Derudover vil du have kollegaer i vores øvrige lokalafdelinger i Aarhus, Aalborg, Odense og Fredericia. Vi har en flad struktur, hvor handlekraft og nye tanker om arbejdet værdsættes.

Vi leder efter en kollega, som enten har en sundhedsfaglig uddannelse – eller nogle år i civilsamfundet bag sig – og som har god forståelse for at danne samarbejde, relationer eller sparring både i sundhedsvæsenet, på de sundhedsfaglige uddannelser samt i kommune og regioner. Vi søger desuden en kollega som holder af at drifte, koordinere og lede unge frivillige – og som motiveres af den tætte daglige kontakt med frivillige såvel som de mennesker, vi følges med til sundhedsvæsenet.

Løn og arbejdstid:

  • Du bliver ansat i en 3-årig tidsbegrænset ansættelse – der søges løbende midler mhp. forlængelse. 
  • Opstart snarest muligt og senest 1. juni.
  • Den ugentlige arbejdstid udgør 37 timer og din arbejdsplads bliver på kontoret i hjertet af Odense i den gamle banegårdsbygning.
  • Der må forventes arbejde uden for normal arbejdstid i forbindelse med frivilligarrangementer samt møder og repræsentation på tværs af landet.
  • Vi er ikke lønførende, men en arbejdsplads i civilsamfundet, hvor vi hver dag arbejder for at gøre en forskel og skabe en bæredygtig organisation og arbejdsplads for ledere, medarbejdere og frivillige.  

Ansøgningsfrist og samtale

Vil du være med til at nedbringe den social ulighed i sundhed?
Så send din motiverede ansøgning inkl. CV og andre relevante bilag til job@socialsundhed.org senest d. 22. marts 2024 kl. 24.00. Mailen markeres med ‘Odense’

Samtaler forventes afholdt d. 4. april og 2. samtale d. 5. april.
Tiltrædelse hurtigst muligt og senest 1. juni.

Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte vores direktør, Kristina Louise Bliksted på tlf. 22 41 59 14 eller koordinator i Odense, Naja Lauritzen på tlf. 31779084.

Studentermedhjælper - Social Sundhed Nord (Aalborg)

Vil du arbejde med brobygning til foreningslivet? 

Har du lyst til at være med til at skabe mere lighed i sundhed, og har du et godt kendskab til foreningslivet i Aalborg? 

Så har du nu chancen for at sætte dine kompetencer i spil i en dynamisk NGO, hvor du får stort ansvar og mulighed for at være med til at udvikle indsatsen ’Foreningsbrobygning’.   

Lige adgang til fællesskab og bevægelse 

Formålet er at give alle personer i Aalborg mulighed for et aktivt liv og deltagelse i fællesaktiviteter i foreningslivet – fordi det bidrager til bedre trivsel og øget mental og fysisk sundhed.    

Som studentermedhjælper kommer du både til at arbejde med drift, udvikling, indsamling af erfaringer samt evaluering og justering af indsatsen i tæt fællesskab med dine kolleger i Social Sundhed.

Du skal se vores indsats som havende flere målgrupper, da indsatsen både henvender sig til:

  • Mennesker der ønsker at deltage i foreningslivet, men endnu ikke er i gang.
  • Foreningslivet der ønsker mangfoldighed.
  • De frivillige brobyggere, der ønsker at være med til at gøre en forskel og samtidig få praksiserfaringer.

Du gør en forskel – hver dag 

Som studentermedhjælper i Social Sundhed med fokus på Foreningsbrobygning kommer du til at tale med mennesker, der søger information og vejledning om lokale foreninger og som måske også har brug for følgeskab til aktiviteter sammen med vores brobyggere eller dig – ingen behøver at komme alene eller slet ikke komme af sted.  

Fra vores kontor i Aalborg vil du komme til at:

  • Arbejde tæt sammen med vores projektleder omkring Foreningsbrobygning.
  • Arbejde med den daglige koordination og inddragelse af de frivillige Foreningsbrobyggere ved blandt andet at deltage i vores brobyggeraftener hver ca. 6. uge.
  • Arbejde I et miljø med fokus på gensidig læring mellem den frivillige brobygger og de mennesker vi følges med. 
  • Deltage i hvervning af frivillige Foreningsbrobyggere og facilitering af et obligatorisk forberedende kursus for alle nye brobyggere.

 

Du vil derudover få mulighed for at deltage i møder med projektets spændende samarbejdspartnere mhp. udvikling, forankring og synliggørelse af Foreningsbrobygning i Aalborg.

 

Bliv en del af et spændende og udviklende miljø 

Du bliver en del af et innovativt team der har rødder i hverdagsaktivisme og socialt entreprenørskab. Sammen med vores mange brobyggere sætter vi hver dag social ulighed i sundhed øverst på dagsordenen.

Er det dig, vi leder efter? 

  • Du er i gang med en uddannelse indenfor det sundheds-, idræts eller socialfaglige område
  • Du er kreativ og udviklingsorienteret
  • Du har kendskab til Aalborgs foreningsliv.
  • Selvstændig, imødekommende og positiv

Ansøgningsfrist og samtale

Vil du være med til at nedbringe den social ulighed i sundhed?
Så send din motiverede ansøgning inkl. CV og andre relevante bilag til job@socialsundhed.org senest d. 17. marts 2024 kl. 24.00. Mailen markeres med ‘studentermedhjælper’

Samtaler afholdes 22. marts.

Arbejdstiden er 15 timer om ugen, og der tage selvfølgelig hensyn til ferie og eksaminer. Tiltrædelse hurtigst muligt og senest 1. maj.

Social Sundhed Aalborg har et kontorfællesskab oven på Kirkens Korshær varmestue, hvor vi har vores faste arbejdspladser og indgår i et udviklende og givende fællesskab.  

Adressen er Søndergade 14, 2. etage, 9000 Aalborg.  

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til os. Du kan kontakte daglig leder Ann-Sofie Christensen på tlf. 22 53 75 78 eller projektleder Jim Bøjstrup på tlf. 42 95 90 47.

 

To koordinatorer - Social Sundhed Hovedstaden (København)

Vil du være med til at nedbringe den sociale ulighed i sundhed?

Social Sundhed Hovedstaden har vokseværk – og søger 2 nye kollegaer til at bidrage til koordinering og udvikling af Social Sundheds indsats i Region Hovedstaden.

Om os

Social Sundhed er en landsdækkende NGO, som arbejder politisk og praktisk med at øge ligheden i sundhed. Vi opererer på tværs af sundhedssektoren, socialsektoren og uddannelsessektoren, gennem en innovativ indsats, som skaber forandring både på kort og på lang sigt. Her og nu bygger vi bro til sundhedsaftaler for mennesker, som har behov for ekstra støtte i deres kontakt med det offentlige sundhedsvæsen. Brobygningen varetages af frivillige, som er studerende på sundhedsfaglige uddannelser. På længere sigt sikrer vi derfor, at morgendagens sundhedsprofessionelle bliver klædt på til at kunne facilitere mødet med sundhedsvæsenet for mennesker, som er i en sårbar eller udsat position. Brobyggerne får en specialiseret socialfaglighed og relationelle og kommunikative kompetencer, som er nødvendige for at skabe reel lige adgang til og udbytte af sundhedsfaglige tilbud.

Om dig

Vi leder efter kolleger, som har nogle år i civilsamfundet bag sig (som ansat og/eller som frivillig); som motiveres af den tætte daglige kontakt med de frivillige og med de mennesker, vi følges med til sundhedsvæsenet; og som trives, tager ansvar og kan sætte sig selv i spil i en hverdag med meget selvstændigt arbejde, få tætte kollegaer og stor omskiftelighed. 

Vi drømmer om, at du kan sætte mange flueben på vores ønskeliste: 

  • En grunduddannelse som sygeplejerske, socialrådgiver, psykolog, antropolog, sociolog eller andet social- eller sundhedsfagligt område
  • Stor interesse for, viden om og/eller erfaring med arbejdet med mennesker, der lever i udsatte positioner
  • Erfaring med at hverve, uddanne og motivere frivillige 
  • God strategisk forståelse for samarbejde og sparring både i sundhedsvæsenet, på de sundhedsfaglige uddannelser og i kommunale aktiviteter
  • En solid projektorienteret værktøjskasse og erfaring med projektledelse
  • Stærke sociale kompetencer, samarbejdsevner, engagement og initiativ

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen, uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion og alder.

Opgaverne

De opgaver, du skal varetage, er en kombination af opgaver, som er direkte relateret til den frivillige indsats – og opgaver, som er relateret til udvikling og forankring af Social Sundhed.

Den frivillige indsats
 • Varetage rådgivning via rådgivningstelefonen og planlægge brobygninger
 • Koordinere og facilitere mødet mellem brobyggerne og de mennesker, vi ledsager
 • Understøtte læringen hos brobyggerne
 • Ledsage mennesker til og fra aftaler, når det er nødvendigt for at matche efterspørgslen
 • Hverve nye frivillige brobyggere
 • Facilitere informationsaftener, netværksmøder og det 20-timers Forberedende Grundkursus, som alle brobyggere skal gennemføre
Udvikling og forankring
 • Bidrage til etablering, evaluering, videreudvikling og forankring af kommunale og regionale samarbejder – i tæt samarbejde med daglig leder
 • Bidrage til ansøgninger om midler fra offentlige puljer og private fonde – til drift og udvikling af Social Sundhed Hovedstaden
 • Bidrage til at skabe synlighed og omtale af Social Sundhed.

Organiseringen

Social Sundhed er organiseret med hovedsæder i Nord (Aalborg), Midt (Aarhus), Syd (Odense og Fredericia) og Hovedstaden (København) – og et sekretariat i Aarhus. Vores landsbestyrelse træffer de strategiske beslutninger, men vi har en flad struktur, hvor handlekraft og nye tanker om arbejdet værdsættes.

I Social Sundhed Hovedstaden bliver du del af et team, der består af en daglig leder, 2 medarbejdere og en studentermedhjælper – og du vil referere til vores direktør, som sidder i sekretariatet i Aarhus.

Vi tilbyder

 • Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 30 timer – og arbejdstiden ligger normalt på hverdage mellem 8 og 15.30.
 • Der vil være arbejde aftener og weekender i forbindelse med arrangementer med brobyggerne, samt møder og repræsentation på tværs af landet.
 • Arbejdspladsen er i København, hvor vi aktuelt har adresse på Forchhammersvej 18, 1920 Frederiksberg.
 • Ansættelsen er tidsbegrænset (1-3 år), men der søges løbende midler mhp. forlængelse.
 • Vi er ikke lønførende, men en arbejdsplads i civilsamfundet, hvor vi hver dag arbejder for at gøre en forskel og skabe en bæredygtig organisation og arbejdsplads for ledere, medarbejdere og frivillige.  

Ansøgningsfrist og samtale

Vil du være med til at nedbringe den social ulighed i sundhed?
Så send din motiverede ansøgning inkl. CV til job@socialsundhed.org senest 16. marts 2024 kl. 24.00. Mailen markeres med “København”

Samtaler forventes afholdt i uge 12. 1. samtale d. 19. og d. 20. og 2. samtale d. 21.   
Stillingerne ønskes besat med opstart hurtigst muligt og senest 1. maj.

Har du spørgsmål til stillingerne, kan du kontakte vores direktør Kristina Louise Bliksted i tidsrummet kl. 10.00 – 12.00 på tlf. 22 41 59 14 eller Tine Jerris, daglig leder i København, på tlf. 21 86 85 12.

Barselsvikariat i Landssekretariatet (Aarhus)

Vil du være med til at nedbringe den sociale ulighed i sundhed?

 

Social Sundhed Landssekretariat søger en barselsvikar til at vedligeholde og bidrage til udviklingen af Social Sundheds indsats nationalt – med særligt fokus på økonomi og administration.

 

Om os

Social Sundhed er en landsdækkende NGO, som arbejder politisk og praktisk med at øge ligheden i sundhed. Vi opererer på tværs af sundhedssektoren, socialsektoren og uddannelsessektoren, gennem en innovativ indsats, som skaber forandring både på kort og på lang sigt. Her og nu bygger vi bro til sundhedsaftaler for mennesker, som har behov for ekstra støtte i deres kontakt med det offentlige sundhedsvæsen. Brobygningen varetages af frivillige, som er studerende på sundhedsfaglige uddannelser. På længere sigt sikrer vi derfor, at morgendagens sundhedsprofessionelle bliver klædt på til at kunne facilitere mødet med sundhedsvæsenet for mennesker, som er i en sårbar eller udsat position. Brobyggerne får en specialiseret socialfaglighed og relationelle og kommunikative kompetencer, som er nødvendige for at skabe reel lige adgang til og udbytte af sundhedsfaglige tilbud.


Om dig

Vi leder efter en medarbejder, som forstår at administration og økonomi er nøglen til at komme længere med vores vision og derfor kan arbejde selvstændigt, systematisk og med overblik. Du har en god tal- og dataforståelse, som du kan anvende analytisk og omsætte til styringsmæssige initiativer og motiveres af det daglige fokus på grundelementer i en organisation, hvor der er fart på og stor omskiftelighed, så dine kolleger på tværs af landet ved at der er overblik og grundighed i baglandet.

Vi drømmer om, at du kan sætte mange flueben på vores ønskeliste: 

  • En baggrund med økonomi og administration, gerne fra organisationer og foreninger i civilsamfundet (som ansat og/eller som frivillig).
  • Erfaring med bogføring, momsregnskab, lønafregning, økonomi- og budgetstyring.
  • God forståelse for at arbejde i systemer med struktur f.eks. Excel, E-conomic, o.lign.
  • En solid projektorienteret værktøjskasse ifht. fundraising og projektøkonomi.
  • Viden om personalehåndtering og personalejura.
  • Stor interesse for, viden om og/eller erfaring med arbejdet med mennesker, der lever i udsatte positioner og hvordan organisationens økonomi kan bidrage til at løfte visionen om lighed i sundhed.

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen, uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion og alder.


Opgaverne

De opgaver, du skal varetage, er en kombination af opgaver, som sikrer, at organisationen hviler på et sikkert fundament og bidrager til forankringen af Social Sundhed. Erfaring med begge områder er en fordel, men ikke et krav.

De Økonomiske
  • Varetage organisationens løbende regnskab i E-conomic, udbetaling af udlæg, og lønføring
  • Bevare overblik over økonomiske samarbejder og projekter
  • Løbende økonomistyring, budgetlægning og -opfølgning mhp. at opfylde projektmål med bevilligede midler
  • Forberede og formidle til kvartalsvise statusmøder og overblik
  • Understøtte direktør og medarbejderne i økonomiske anliggender
  • Bidrage til ansøgninger om midler fra offentlige puljer og private fonde – til drift og udvikling af Social Sundhed.
De administrative
  • Personaleadministration: tidsregistrering, ferieplanlægning, indberetning af nyansatte, ændringer, lønberegning, administration af lønforhandling, oprettelse/nedlæggelse af medarbejdere i IT-systemer
  • Administration: Strukturering og beskrivelse af arbejdsprocesser, Indberetninger, kontakt til bevillingsgivere osv.
  • Ad hoc ifbm. administrationsopgaver på tværs af organisationen.


Organiseringen

Social Sundhed er organiseret med hovedsæder i Nord (Aalborg), Midt (Aarhus), Syd (Odense og Fredericia) og Hovedstaden (København) – og et sekretariat i Aarhus. Vores landsbestyrelse træffer de strategiske beslutninger, men vi har en flad struktur, hvor handlekraft og nye tanker om arbejdet værdsættes.

I Social Sundhed sekretariat bliver du en del af et team, der består af 4-5 medarbejdere fordelt på arbejdsområderne: udvikling, forskning, fundraising, kommunikation – og du vil referere til vores direktør, som også sidder i sekretariatet i Aarhus.


Vi tilbyder

  • Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer – og arbejdstiden ligger normalt på hverdage mellem 8 og 15.30.
  • Der vil være arbejde aftener og weekender i forbindelse med arrangementer med brobyggerne, samt møder og repræsentation på tværs af landet.
  • Arbejdspladsen er i Aarhus, hvor vi aktuelt har adresse på N. J. Fjords Gade 2F, 8000 Aarhus C.
  • Oplæring med nuværende økonomi og administrationsansvarlige medarbejder.
  • Ansættelsen er tidsbegrænset til december 2024.
  • Vi er ikke lønførende, men en arbejdsplads i civilsamfundet, hvor vi hver dag arbejder for at gøre en forskel og skabe en bæredygtig organisation og arbejdsplads for ledere, medarbejdere og frivillige.

Ansøgningsfrist og samtale

Vil du være med til at nedbringe den social ulighed i sundhed?
Så send din motiverede ansøgning inkl. CV til job@socialsundhed.org senest 16. marts 2024 kl. 24.00. Mrk. emnefelt med ’Administration og Økonomi’.

Samtaler afholdes løbende.

Stillingen ønskes besat med opstart hurtigst muligt og senest 15. april.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte vores Administration- og Økonomiansvarlige sekretariatsmedarbejder Line Riddervold Thorsen hverdage i tidsrummet kl. 10.00-12.00 på tlf. 51 25 72 32.