Vil du med på holdet?

Ledige stillinger

Koordinator med særligt fokus på Foreningsbrobygning (Aalborg)

Flere kræfter til Social Sundheds hovedsæde i Aalborg med fokus på Foreningsbrobygning 

 

Vil du være med til at nedbringe den sociale ulighed i sundhed? 

En af vores kollegaer i Social Sundheds lokalafdeling i Aalborg rykker til Aarhus for at arbejde videre med vores indsats Foreningsbrobygning. Det betyder, at vi i Aalborg får en ledig plads til en ny kollega, som skal bidrage til koordineringen og udviklingen af Social Sundheds to indsatser Sundhedsbrobygning og Foreningsbrobygning men med særligt fokus på brobygningen til foreningslivet.  

 

Om os 

Social Sundhed er en landsdækkende NGO, som arbejder politisk og praktisk med at øge ligheden i sundhed, gennem vores to indsatser, Sundhedsbrobygning og Foreningsbrobygning. I Sundhedsbrobygningen arbejder vi behandlingsorienteret ved at bygge bro mellem mennesker og deres aftaler i sundhedsvæsenet. I Foreningsbrobygningen har vi et mere forebyggende perspektiv, hvor vi støtter mennesker i mødet med foreningslivet eller lignende sociale og aktive fællesskaber. Vi arbejder på tværs af sundhedssektoren, foreningslivet, socialsektoren og uddannelsessektoren, gennem en innovativ indsats, som skaber forandring både på kort og på lang sigt.  

Her og nu bygger vi bro for mennesker, som har behov for ekstra støtte i deres kontakt med velfærdssamfundet. Brobygningen varetages af frivillige brobyggere, som er studerende på sundheds- og idrætsfaglige uddannelser. På længere sigt sikrer vi derfor, at morgendagens sundhedsprofessionelle bliver klædt på til at kunne møde og hjælpe mennesker, som er i en sårbar eller udsat position. Brobyggerne får en specialiseret socialfaglighed og relationelle og kommunikative kompetencer, som er nødvendige for at vi kan skabe mere lighed i sundhed og reelt sikre lige adgang for alle.  

 

Om dig 

Vi leder efter en kollega, som har nogle år i civilsamfundet bag sig (som ansat og/eller som frivillig); som motiveres af den tætte daglige kontakt med frivillige brobyggere og med de mennesker, vi følges med. Du skal trives med at tage ansvar og sætte dig selv i spil i en hverdag med meget selvstændigt arbejde, få tætte kollegaer og stor omskiftelighed.   

Vi drømmer om, at du kan sætte mange flueben på vores ønskeliste:   

 • En grunduddannelse inden for det sundheds-, idræts- eller socialfaglige område 
 • Stor interesse for, viden om og/eller erfaring med arbejdet med mennesker, der lever i udsatte positioner  
 • Erfaring med at hverve, uddanne og motivere frivillige   
 • Kendskab og erfaring med Aalborgs foreningsliv 
 • God strategisk forståelse for samarbejde og sparring både i sundhedsvæsenet, på de sundhedsfaglige uddannelser og i kommunale aktiviteter   
 • En solid projektorienteret værktøjskasse og erfaring med projektledelse  
 • Stærke sociale kompetencer, samarbejdsevner, engagement og initiativ   

 

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen, uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion og alder.  

 

Opgaverne  

 

De opgaver, du skal varetage, er en kombination af opgaver, som er direkte relateret til den frivillige indsats – og opgaver, som er relateret til udvikling og forankring af Social Sundhed.  

 

Den frivillige indsats 

 • Varetage rådgivning via vores rådgivningstelefon og planlægge brobygninger  
 • Koordinere og facilitere mødet mellem brobyggerne og de mennesker, vi følger  
 • Understøtte læringen hos brobyggerne  
 • Følge mennesker til og fra aftaler, når det er nødvendigt for at matche efterspørgslen 
 • Hverve nye frivillige brobyggere  
 • Facilitere informationsaftener, brobyggeraftener, netværksmøder og det 20-timers forberedende kursus, som alle brobyggere skal gennemføre  

 

Udvikling og forankring 

 • Bidrage til etablering, evaluering, videreudvikling og forankring af kommunale og regionale samarbejder – i tæt samarbejde med daglig leder samt kollega placeret i Aarhus som også arbejder omkring Foreningsbrobygning 
 • Bidrage til ansøgninger om midler fra offentlige puljer og private fonde – til drift og udvikling af Social Sundhed Nord  
 • Bidrage til at skabe synlighed og omtale af Social Sundhed  

 

Organiseringen 

Social Sundhed er organiseret med hovedsæder i Nord (Aalborg, Thisted og Hjørring), Midt (Aarhus), Syd (Odense og Fredericia) og Hovedstaden (København) – og et sekretariat i Aarhus. Vores landsbestyrelse træffer de strategiske beslutninger, men vi har en flad struktur, hvor handlekraft og nye tanker om arbejdet værdsættes.  

I Social Sundhed Nord bliver du en del af et team på 4, der består af daglig leder, 1 koordinator og 1 studentermedhjælper. I Aalborg har vi et kontorfællesskab oven på Kirkens Korshær varmestue, hvor vi har vores faste arbejdspladser og indgår i et udviklende og givende fællesskab.   

 

Vi tilbyder 

 • Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer – og arbejdstiden ligger fortrinsvist på hverdage mellem 08:00 og 15.30.  
 • Der vil være arbejde aftener og weekender i forbindelse med arrangementer med brobyggerne, samt møder og repræsentation på tværs af landet.  
 • Ansættelsen er 3-årig, og der søges løbende midler mhp. forlængelse.  
 • Vi er ikke lønførende.   

 

Ansøgningsfrist og samtaler 

Send din motiverede ansøgning inkl. CV til job@socialsundhed.org senest 2. juni 2024 kl. 12.00. Mailen markeres med “Aalborg”  

 Første samtale forventes afholdt i uge 23 d. 5. juni og evt. anden samtale i uge 24 d. 10. juni. Stillingen ønskes besat med opstart d. 1. august.  

 Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte daglig leder Ann-Sofie Christensen på 22 53 75 78 eller koordinator Jim Glüsing Bøjstrup på 42 95 90 47.