Forskning

I Social Sundhed har vi længe været sikre på, at vores metode virker.

Nu har vi imidlertid fået belæg for det. I 2020 indledte DEFACTUM et forskningssamarbejde med Social Sundhed, som igennem både et kvalitativt og et kvantitativt studie har undersøgt, om vores arbejde med brobygning har en effekt. Vi er meget stolte over, at denne proces har været i gang.

Indtil nu er tre studier blevet offentliggjort, og herunder kan du læse mere om de enkelte.

Bridging gaps in health? A qualitative study about bridge-building and social inequity in Danish healthcare

Af Merete Tonnesen og Anne-Mette Hedeager Momsen.

Publiceret i International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2023.

Artiklen giver et rigtigt godt indblik i Social Sundheds metode og arbejde.

Vi føler os meget genkendt af artiklen, som helt praktisk beskriver vores brobyggende arbejde og illustrerer det med spændende observationer og citater. Her lærer vi selv noget om betydningen af, hvordan vi præsenterer os i forbindelse med sundhedsaftaler. Som pårørende eller brobygger? Det er godt at aftale på forhånd med dem, vi følger.  

Artiklen sætter bl.a. begreb på brobyggernes frivillige arbejde. De beskrives som “as-if-relatives”, som bidrager med “safe-making” og “way-finding”. Begreberne har sat gang i en vigtig samtale om, hvorvidt vi faktisk kan beskrives som pårørende – altså rigtige pårørende? En pårørende er ikke nødvendigvis familie eller venner, men et menneske, som man har en relation til og som man har tillid til. Måske ligger as-if-relatives en unødvendig distance og kunstighed ind i relationen, som hverken er nødvendig eller rigtig? Den samtale er et godt eksempel på, hvordan forskning og praksis kan berige hinanden.

 

Link til artiklen findes her: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17482631.2023.2241235 

Bridging Inequity Gaps in Healthcare Systems While Educating Future Healthcare Professionals – The Social Health Bridge-Building Programme

Af: Gitte Valentin, Claus Vinther Nielsen, Anne-Sofie Meldgaard Nielsen, Merete Tonnesen, Kristina Louise Bliksted, Katrine Tranbjerg Jensen, Karen Ingerslev, Thomas Maribo og Lisa Gregersen Østergaard.

Publiceret i International Journal of Environmental Research and Public Health i 2023.

Som den opmærksomme læser kan se, er vi mange fra Social Sundhed, som har bidraget til artiklen. Det skyldes, at artiklen beskriver programteorien bag Social Sundhed og at grundige og gentagne samtaler om den samlede komplekse intervention mellem forskere og praktikere derfor har været afgørende for at nå frem til det stærke resultat, som nu er publiceret.  

Vi har læst meget nysgerrigt med på det internationale litteraturstudium af lignende indsatser rundt omkring i verden – har vi mon fætre og kusiner globalt? Konklusionen er, at ingen gør det samme som os, men nogle steder gør man elementer af det samme. Indenfor socialt arbejde er en publiceret programteori nok det nærmeste man kommer en patentering ;-).  

Artiklen rummer en meget spændende kortlægning af ulighedsskabende barrierer på det intrapersonelle, det interpersonelle og det organisatoriske plan. Den kortlægning er et supervigtigt argument for, hvorfor vi arbejder med træning af fremtidens sundhedsprofessionelle og for systeminnovation gennem partnerskaber.

 

Link til artiklen: https://www.defactum.dk/publikationer/showPublication?publicationId=1190&pageId=1338369

Seeing the invisible: extracurricular learning processes and learning outcomes as experienced by student volunteers accompanying persons in a socially vulnerable situation to healthcare appointments - an etnographic study

Af: Merete Tonnesen, Gitte Valentin, Thomas Maribo og Anne-Mette Hedeager Momsen.

Artiklen er publiceret i Health Sciences Education 2023.

Studiet undersøger, hvad de studerende lærer som frivillige brobyggere ved siden af deres formelle studier. Konklusionen er, at brobyggerne lærer noget EKSTRA, som i høj grad er relateret til deres formelle uddannelse. Artiklen fremhæver blandt andet udvidelse af de studerendes sociale kompetencer, som kan være med til at bygge bro over den sociale distance til mennesker, der står sårbart i mødet med sundhedsvæsenet. Og opbygning af de studerendes strukturelle kompetencer, som giver dem indblik i alt det, der skaber uligheden. Næsten poetisk arbejder artiklen med, at brobyggerne lærer at SE mennesker, der står sårbart.

 

Link til artiklen: https://www.defactum.dk/publikationer/showPublication?publicationId=1194&pageId=1338369