Home 9 Persondatapolitik

Persondatapolitik

SOCIAL SUNDHED – BROBYGGERE I SUNDHEDSVÆSENET

Hvis du udleverer personlige oplysninger til Social Sundhed beskytter vi disse data, så du kan føle dig tryg. Her kan du læse om vores privatlivspolitik.

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, på en måde som sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Hjemmesiden ejes og udgivers af:

Social Sundhed - brobyggere i sundhedsvæsenet
Vestergade 43, Gården
8000 Aarhus C.

Databeskyttelsesansvarlig:
Social Sundhed
Telefonnr.: 21672437
Kontakt: hhc@socialsundhed.org

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger

 1. Medlemsoplysninger:
 • Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato,

telefonnummer, fødselsdato.

 1. Oplysninger om frivillige:
 • Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som adresser, telefonnummer og

mailadresser, studieretning samt bankkontonummer.

 • Andre oplysninger om evt. tillidsposter, arbejdsopgaver, tilknytning til grupper m.v i relation til foreningen, deltagelse i supervision o.lign.
 1. Oplysninger om borgere:
 • Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som adresser, telefonnummer og mailadresser, mødested, mødetid.
 • Andre oplysninger om evt. kontaktpersoner, behandlingssted.
 • Følsomme oplysninger: Fx helbredsrelaterede oplysninger, oplysninger om behandling, relevante oplysninger om særlige udfordringer fx relateret til kontakt med sundhedsvæsenet, transport o.lign.

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, fx:

 • Kontaktpersoner eller andre som du er indforstået med kontakter Social Sundhed på dine vegne.
 • Sociale medier eller andre kanaler som er offentligt tilgængelige

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev
 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • At kunne opfylde den aftale du har indgået med os
 • At administrere din relation til foreningen

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:

 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
 • At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder tilbyde

fx supervision, kurser og kompetenceudvikling

 • At kunne udbetale transportgodtgørelser og evt. udlæg
 • At administrere din relation til foreningen
 • Statistik

Formålene med at behandle oplysninger om borgere der bruger Social Sundhed er:

 • At vi kan koordinere og håndtere de aftaler vi har med borgerne
 • Statistik og forskning

Samtykke

Vi behandler kun dine persondata ud fra en legitim interesse. Når vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler din personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig, medlem eller som borger:

Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig senest 12 mdr. efter at dit medlemskab, er ophørt.

Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, senest 12 mdr. efter at dit frivillige arbejde ophører.

Borger: Vi sletter oplysninger om dig, senest 12 mdr. efter vi har haft den seneste kontakt.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og borgere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Personoplysninger indsamlet fra hjemmesiden:

Vi indsamler og behandler personligt identificerbare oplysninger om navn, mail, telefonnumre og disse personoplysninger anvendes til følgende formål:

 • Abonnement på nyhedsbrev
 • Generelle henvendelser via formularer på hjemmesiden.

Statistik om dit besøg på vores hjemmeside:

Når du besøger socialsundhed.org, registrerer vores webserver dit besøg ved hjælp af såkaldte cookies, dvs. små datafiler med unikt ID, som gør det muligt at genkende tilbagevendende besøg. Webserveren gemmer først og fremmest generelle oplysninger om dit besøg – fx hvilke sider du har besøgt, tidspunktet for besøget og længden af besøget. Disse oplysninger bruger vi til at lave statistik over trafikken på vores website. Vi registrerer ikke din computers IP-adresse. Læs mere om vores cookiepolitik her.

Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev indsamler vi også oplysninger om åbning af nyhedsbrev samt brugen af links i nyhedsbrevet, for løbende at kunne forbedre nyhedsbrevet, og evt. målrette de informationer, som du modtager, så de i videst muligt omfang passer til dine interesser.

Videregivelse af oplysninger fra hjemmesiden:

Data om din brug af websitet videregives til tredjepart i forbindelse med besøgsstatistikker. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om under vores cookiepolitik.

Vi benytter en række leverandører til opbevaring og behandling af data, fx hosting af hjemmeside og evt administration af abonnenter til nyhedsbreve. Disse leverandører behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i

denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et

almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside

Indsigt og klage

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig.

Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse om dette kan ske til: hhc@socialsundhed.org. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Denne side er opdateret 21.03.2019.