Til sundheds- og socialfagligt personale

Ofte har mennesker, der har det svært med at være i kontakt med sundhedsvæsenet også svært ved at kontakte Social Sundhed. Så hvis du er sundheds- eller socialfaglig medarbejder og har brug for at kontakte os på vegne af et menneske, som har brug for støtte, er du meget velkommen til at indhente samtykke hos borgeren og kontakte os.

Tit har vi i Social Sundhed behov for den professionelles hjælp til at etablere en tillidsfuld relation mellem personen, der har brug for støtte og den frivillige brobygger (en sundhedsfaglig studerende) der ledsager til aftaler og behandlingsforløb i sundhedsvæsenet.

Du er også altid velkommen til at ringe til os med spørgsmål om, hvorvidt vi kan hjælpe med en udfordring eller problemstilling, som personen, du ringer på vegne af, står i.

Hvis din hospitalsafdeling, forvaltning eller sundhedsenhed ønsker et oplæg om, hvordan vi i et samarbejde kan være med til forbedre lighed i sundhed, kommer vi gerne forbi og fortæller om vores tilbud, erfaringer og metode. Kontakt os for nærmere oplysninger på info@socialsundhed.org