Til dig, der er sundhedsfaglig studerende

Er du studerende på en sundhedsfaglig uddannelse, og interesserer du dig for mennesker og ulighed i sundhed? Hos Social Sundhed kan du gøre dit studie levende ved at blive frivillig brobygger og opleve spændende møder med mennesker samt få konkrete erfaringer med støtte og ledsagelse i sundhedsvæsenet. Konkret følger du socialt udsatte til aftaler i sundhedsvæsenet et par gange om måneden. Og inden du bliver brobygger i Social Sundhed, får du en gratis, professionel uddannelse og efterfølgende supervision. Du bliver også en del af et fællesskab i Social Sundhed, hvor vi alle brænder for at gøre en forskel for det enkelte menneske og for at skabe mere lighed i sundhed.

De erfaringer, du får som frivillig brobygger, giver dig et indblik i, hvordan mennesker i udsatte positioner møder og bliver mødt i sundhedsvæsenet. Du får indtryk af, hvilke barrierer der skaber og vedligeholder ulighed i sundhed. Se en kort video, hvor du blandt andet møder medicinstuderende Peter Sebastian og hører hans motivation for at være frivillig brobygger i Social Sundhed.

Social Sundhed findes i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Herning/Midvest og Fredericia – og vi har brug for dig, der fx studerer til læge, tandlæge, sosu-assistent, sygeplejerske, sundhedsvidenskaber, psykolog eller fysioterapeut. Kontakt os for høre mere om at blive brobygger og for at tilmelde dig. Du er også velkommen til at udfylde kontaktformularen nederst på siden.

Hvad laver en brobygger?

Som brobyggere kan vi gå ind og være ”ressourcestærk pårørende” for et menneske, der oplever mødet med sundhedsvæsenet svært, og som måske ikke har andet netværk at trække på. Vi støtter og ledsager blandt andet til læge- og tandlægebesøg, hospitalsundersøgelser, speciallægeaftaler, misbrugsbehandling, indlæggelse eller operation. Vi støtter i kommunikationen med den sundhedsfaglige og hjælper med at koordinere behandlingsforløb og huske aftaler. Som brobygger kan du også indgå i opsøgende teams på væresteder og varmestuer.

Opgaverne varierer både i indhold, tid og sted. På én opgave kan du mødes med en kvinde på sygehuset til en længere undersøgelse, hvor der er stort fokus på at skabe tryghed gennem nærvær, notatskrivning og opklarende spørgsmål. En anden opgave kan bestå af følgeskab med en ung mand fra hans hjem til ambulant samtale i psykiatrien. Her er der især fokus på at understøtte fastholdelsen af behandlingen.

Det forventer vi af dig som brobygger

Vi ser gerne, at du kan være til rådighed ved en til to opgaver/vagter om måneden. Det kan også være som en del af et brobyggerteam med andre brobyggere på fx en varmestue. Vi er selvfølgelig fleksible i forhold til eksamensperioder og lignende, men det er vigtigt at vedligeholde kontakten til organisationen. Derfor er der også en forventning til dig om, at du deltager regelmæssigt i supervision. Vores rådgivningstelefoner faciliterer den indledende kontakt mellem borgere og brobyggere og koordinerer den konkrete aftale. Du har som brobygger tæt kontakt med den daglige leder af din lokalforening på rådgivningstelefonen, før, under og efter en opgave.

Det får du med som brobygger i Social Sundhed

Som brobygger får du en gratis, professionel uddannelse med løbende supervision. Du bliver undervist i social ulighed, kommunikation og grænsesætning. Gennem løbende supervision får du mulighed for at reflektere over din rolle og oplevelser i mødet med mennesker, der er udsatte i sundhedsvæsenet. Og ikke mindst bliver du en del af et frivilligt og engageret fællesskab i Social Sundhed, hvor alle brænder for at gøre en forskel for det enkelte menneske og for at skabe mere lighed i sundhed.

Gensidig læring kan skabe patientkompetence

Gensidig læring er et bærende princip i Social Sundheds metode og i hele organisationen. Det betyder, i forhold til relationen mellem borger og brobygger, at vi er gensidigt afhængige. Både borger og brobygger er ”lærer” og ”elev” samtidigt, når de mødes. Ligesom som brobyggeren hjælper med konkret støtte her og nu, betragter vi også den udsatte person som et menneske med viden og ekspertise. Det er en viden, som vi kan lære af, da den giver et indblik i de sårbares individuelle livsverden.
Vi tror på, at du som sundhedsfaglig studerende opnår en anden form for indsigt i og forståelse for social udsathed og de faktorer, der skaber og vedligeholder ulighed i sundhed, ved at følge det menneske, der oplever barriererne og sårbarheden på egen krop. Samtidig oparbejder du som brobygger redskaber til at kommunikere med og til at skabe en respektfuld relation til sårbare mennesker i udsatte positioner. Mennesker, der kan synes vidt forskellige fra dig selv. Gennem din og andre brobyggeres engagement og interesse i at forstå, hvad der er på spil for det enkelte menneske, ønsker vi at forandre sundhedsvæsenet indefra, i retning af et sundhedsvæsen, der er mere empatisk og rummeligt overfor alle mennesker. Som kommende sundhedsprofessionel: Hvilken del af problemet, og dermed afløsningen, er du selv? Bliv klogere på dette spørgsmål og dets svar med dit engagement i Social Sundhed.

Kontakt os for at høre nærmere om at blive brobygger eller tilmeld dig HER.

”Jeg øver mig i at være god til mennesker”

Få et indblik i medicinstuderende Peter Sebastians motivation for at være frivillig brobygger i Social Sundhed.

Vil du, ligesom Peter Sebastian, øve dig i at være god til mennesker, så bliv frivillig brobygger i Social Sundhed. Hos os står den gensidige læring i front. Vi mener det, når vi siger, at vores frivillige lærer af mennesker i en sårbar position i lige så høj grad som omvendt.

Læs mere om at blive frivillig brobygger her og kontakt os for nærmere information. Følg os også gerne på Instagram og på Facebook.

Social Sundhed er i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Herning/Midtvest og Fredericia – og vi har brug for dig, der fx studerer til læge, tandlæge, sosu-assistent, sygeplejerske, sundhedsvidenskaber, psykolog eller fysioterapeut.

Inden du bliver brobygger, får du en gratis, professionel uddannelse med løbende supervision i Social Sundhed. Du bliver undervist i social ulighed, kommunikation og grænsesætning. Gennem løbende supervision får du mulighed for at reflektere over din rolle og oplevelser i mødet med mennesker, der er udsatte i sundhedsvæsenet. Og ikke mindst bliver du en del af et frivilligt og engageret fællesskab i Social Sundhed, hvor alle brænder for at gøre en forskel for det enkelte menneske og for at skabe mere lighed i sundhed.

Vi kommer gerne til dit uddannelsessted og fortæller om social ulighed i sundhed

Har du og din sundhedsfaglige uddannelsesinstitution lyst til at høre mere om, hvordan vi sammen – og helt konkret – kan skabe bedre sundhed for udsatte og sårbare mennesker, så kontakt os. Vi fortæller om udfordringer og barrierer i vores fælles sundhedsvæsen, og hvorfor det netop er sundhedsfaglige studerende, der udgør Social Sundheds brobyggerkorps. For os i Social Sundhed er den gensidige læring nemlig helt central i kampen for større lighed i sundhed: Vores brobyggere hjælper ikke bare sårbare mennesker, der har brug for støtte i kontakten til sundhedsvæsenet. Hjælpen går også den anden vej, nemlig hver gang Social Sundheds brobyggere får lov til at blive inviteret med til en aftale i sundhedsvæsenet. På den måde kan brobygningen medvirke til at skabe mere kompetente sundhedsprofessionelle. Den studerende får i mødet mulighed for at møde mennesket og ikke kun patienten.