Sådan fungerer en ledsagelse

Inden aftalen

Når der via Social Sundheds rådgivningstelefon er skabt kontakt mellem en frivillig studerende, brobyggeren, og den person der har brug for støtte, aftales det, hvor og hvornår man mødes. Når man mødes, taler man om, hvad der skal ske, og hvilke behov, udfordringer eller spørgsmål der er i forbindelse med aftalen eller behandlingsforløbet i sundhedsvæsenet

Man følges til aftalen

Det kan være svært at huske alt, der bliver sagt, og hvad der sker ved lægen. Hvis ønsket er at have brobyggeren med til fx en konsultation ved lægen, hjælper brobyggeren med at stille spørgsmål og at huske, hvad der bliver sagt.

Tid til at tale aftalen igennem og sige farvel

Når aftalen er forbi, følges man sammen tilbage og vender, hvad der skete, og hvad der skal ske fremover. Kontakten giver brobyggeren, som fremtidig sundhedsprofessionel, indsigt i, hvilke udfordringer og barrierer der findes i vores fælles sundhedsvæsen.

Derfor er ledsageren en sundhedsfaglig studerende

Hvorfor er det egentlig sundhedsfaglige studerende, der udgør Social Sundheds brobyggerkorps? Svaret er gensidig læring. Det mener vi i Social Sundhed er essentielt i kampen for større lighed i sundhed. Vores brobyggere hjælper ikke bare mennesker, der har brug for støtte i kontakten til sundhedsvæsenet. Hjælpen går også den anden vej, hver gang Social Sundheds brobyggere får lov til at blive inviteret med til en aftale. På den måde kan brobygningen medvirke til at skabe mere kompetente sundhedsprofessionelle. Den studerende får i mødet mulighed for at møde mennesket og ikke kun patienten. Den studerende får også en førstehåndserfaring i forhold til de ofte usynlige barrierer som sårbare mennesker møder i sundhedsvæsenet.