Home 9 Projektmedarbejder Aalborg

Social Sundhed Aalborg søger engageret og handlekraftig projektmedarbejder

Vi søger dig som brænder for at arbejde med social ulighed og har lyst til at være en del af
en organisation og lokalafdeling i rivende udvikling. Vi har brug for dine ideer, dit overblik og varme hjerte til at løfte foreningens samlede opgave og specifikt opgaver i et nyt og spændende projekt.
Du vil blive en del af et lille, men handlekraftigt team i lokalforeningen Social Sundhed Aalborg. I teamet skal du arbejde tæt sammen med lokalforeningens daglige leder om at løfte den daglige drift og udvikling. Som projektmedarbejder på dette specifikke projekt skal du også være tovholder på samarbejdet med boligforeninger samt kommunale indsatser i udsatte boligområder.

Om Projektet

Projekt; Et trygt møde med sundhedsvæsenet, udføres af Social Sundheds lokalafdeling i Aalborg. Formålet med projektet er at støtte borgere i både det digitale og fysiske møde med sundhedsvæsenet samt sætte et særligt fokus på Aalborgs udsatte boligområder. En del af projektet er at udbrede kendskabet til foreningen i Aalborgs udsatte boligområder ved bl.a. at indgå samarbejder med boligforeninger i Aalborg Kommune. Desuden vil foreningen ruste vores frivillige brobyggere til at støtte borgere i at navigere i digitale konsultationer og lignende digitale
opgaver.
Dette projekt har en digital komponent, hvorfor det vil være en fordel, hvis du har interesse og kompetencer indenfor, eller hurtigt kan sætte dig ind i, digitale løsninger i sundhedsvæsenet og GDPR. I samarbejde med resten af teamet må du være klar på at kunne undervise i disse temaer.

I løbet af projektperioden vil der være følgende aktiviteter:

  • Understøtte foreningens samlede opgave og indsats omkring nedbringelse af social ulighed i sundhed./li>

     

  • Selvstændigt sikre fremdrift og løbende opfølgning af projektet
  • Etablere samarbejder med relevante instanser herunder diverse boligforeninger i udsatte områder.
  • Skabe generel synlighed og omtale af projektet
  • Deltagelse i hvervning og uddannelse af nye frivillige brobyggere
  • Uddannelse af brobyggere ift. Digitale løsninger
  • Brobyggeropgaver/ledsagelser
  • Fondsøgning

På daglig basis vil der være løbende driftsopgaver som bemanding af vagttelefon i dagtimer på hverdage, koordinering af ledsagelser, kommunikation med borgere, brobyggere og samarbejdspartnere. Der vil på ugentlig basis være møder med samarbejdspartnere mhp. opstart af samarbejde eller vedligeholdelse og forbedring af nuværende samarbejde. I sammenhæng med løsning af praktiske opgaver, så er det en løbende indsats at formidle Social Sundheds værdigrundlag
og vision omkring nedbringelse af ulighed i sundhed.
I det daglige arbejde vil du være i tæt arbejdsfællesskab med den daglige leder, ligesom der også vil være samarbejde med organisationens ansatte på tværs af landet.

Om foreningen

Social Sundhed’s lokalafdeling i Aalborg har eksisteret siden 2019. Vi er en del af en national organisation, der arbejder for at skabe større social lighed i sundhed.
Social Sundhed, Aalborg består af en bestyrelse, en daglig leder, en praktikant samt en hel masse frivillige brobyggere, som er sundhedsfagligt studerende. Brobyggerne ledsager borgere fra Aalborg Kommune, som har behov for støtte og følgeskab til sundhedsaftaler i sundhedsvæsenet. Foreningens tilbud er uvisiteret og alle kan derfor få følgeskab. De frivillige brobyggere får, som kommende sundhedsprofessionelle, erfaring med mennesker som af flere årsager har behov for ledsagelse og støtte til mødet med sundhedsvæsenet. Denne erfaring kan tages med i deres kommende professionelle arbejde, hvormed vi ønsker at påvirke vores
sundhedsvæsen indefra.

Yderligere information:

Vedr. Ansættelsesforhold: Der er tale om en tidsbegrænset projektstilling på 22,5 time/ugen fra 1. november 2021 til 31. oktober 2022. Vi foreslår at timerne deles på tre dage, men er åbne for forslag ift. timedeling.

Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst.
I ansættelsen har du overordnet reference til Social Sundheds Bestyrelse. I forhold til konkret opgaveløsning og daglige opgaver er referencen til lokalforeningens daglige leder.
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte lokalforeningens daglige leder Ann-Sofie Christensen på 22 34 30 58 eller asc.aal@socialsundhed.org

Læs mere om Social Sundhed på socialsundhed.org

Sidder du med følelsen af, at det lige er dig, vi har brug for på holdet? Så send dit CV og en motiveret
ansøgning til aalborg@socialsundhed.org. Vi glæder os!

Ansøgningfrist: Søndag 03. oktober 2021. Samtaler forventes afholdt i uge 41.
Iht. GDPR slettes alle ansøgninger efter endt ansøgningsperiode, medmindre andet er aftalt.