Home 9 Praktik

Brug din studiepraktik på at arbejde med barrierer i sundhedsvæsenet og få erfaring med projektudvikling og social innovation

Er du studerende og ønsker du en praktik, hvor du kan få indflydelse på videreudviklingen af en lokalafdeling i en landsdækkende organisation, der har som fokus at bekæmpe social ulighed i sundhed? Og samtidig få en masse praktisk erfaring med drift og frivilligkoordinering?

Så søg praktik hos Social Sundhed i en af vores lokalafdelinger

Vi søger lige nu fire praktikanter til foråret 2022 i vores fire lokalafdelinger i København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Foreningen har, udover det daglige arbejde med at skabe større lighed i sundhed, fokus på mange spændende projekter og tiltag – blandt andet landsdækkende forskning samt udvidelse af lokalindsatsen.

Som praktikant får du indblik og erfaring med projektudvikling gennem foreningens samarbejde med sårbare mennesker og frivillige sundhedsfaglige studerende – foreningens brobyggere. Derudover samarbejder vi med både kommunale, regionale og private tilbud og indsatser. Du vil derfor få et bredt kendskab til socialt arbejde samt samarbejdet mellem det offentlige og civilsamfundet.

Vi tilbyder vores fremtidige praktikanter

 • Et praktikforløb med varierende og spændende arbejdsopgaver, som du selv er med til at forme
 • Stor fleksibilitet og åbenhed overfor nye initiativer og idéer
 • At få viden og praksiserfaring med, hvordan man arbejder med frivillighed og brobygning mellem civilsamfund og kommune
 • Erfaring i formidling og kommunikation
 • At blive en del af en spændende lokalafdeling i stor udvikling
 • Et landsdækkende netværk af andre praktikanter, som sidder med samme opgaver som dig
 • Faglig sparring og vejledning

Vi lægger vægt på, at:

 • Du er i gang med en relevant uddannelse – hvilken er ikke afgørende, men det vægtes, at du kan perspektivere den ind i Social Sundheds arbejde
 • Du har interesse og viden om frivilligt socialt arbejde og social innovation
 • Du har interesse og flair for projektudvikling
 • Du kan arbejde selvstændigt, er god til at planlægge og har et godt humør
 • Du kan indgå i relationer med mennesker i sårbare livsvilkår
 • Du er sundhedsfagligt interesseret

Eksempler på generelle arbejdsopgaver på tværs af lokalafdelinger

 • Koordinering og facilitering af den frivillige indsats under Social Sundhed, herunder kontakten til brobyggere og udsatte borgere, der har behov for ledsagelse
 • Ledsageopgaver
 • Indgå i det udviklende arbejde med at udvide lokalafdelingen
 • Være deltagende i at hverve og uddanne nye frivillige brobyggere
 • Være opsøgende på nye samarbejdspartnere
 • Understøtte lokalafdelingens content på sociale medier, hjemmeside og tryk
 • Understøtte fundraising

Derudover har vi særlige ønsker i København og Aarhus

København: kommunikationsstuderende?
I København har vi et særligt ønske om at nå dig, der brænder for at sætte fokus på den sociale ulighed i byen fx gennem online kampagner og content på sociale medier. Du har en naturlig interesse for kommunikation og SoMe og måske er du kommunikationsstuderende? Det vil også være en fordel, hvis du er ferm til at tage billeder eller lave korte film, som vi kan bruge til sociale medier.

Aarhus: Idrætsstuderende?
I Aarhus har vi som den eneste lokalafdeling udbygget vores arbejde med indsatsen Foreningsbrobygning, hvor vi bygger bro mellem socialt udsatte og det aarhusianske idrætsliv. Vi ønsker derfor en praktikant, der har en særlig interesse for bevægelse og som har mod på at understøtte udviklingen af denne indsats. Du skal være klar på selv at trække i idrætstøjet og tage ud på opgaver for at blive klogere på, hvad der virker.

Fysisk placering af praktikplads

København: Forchhammersvej 18

Aarhus: N. J. Fjordsgade 2D, 8000 Aarhus C

Aalborg: Du vil skulle veksle mellem at arbejde hjemme og ude hos vores samarbejdspartnere. Arbejdstiden vil ofte være i arbejdsfællesskab med den daglige leder.

Odense: Odense C

Praktikperiode: Forårssemester 2022 – evt. opstart 1. februar.

Arbejdstid: Som udgangspunkt 30 t/ugen inkl. studietid, men kan tilpasses, så det passer med dit studies krav og retningslinjer. Arbejdstiden er som udgangspunkt i dagtimerne men aftenmøder og aktiviteter kan forekomme.

For yderligere information – kontakt den lokale kontaktperson

København: Naja Katrine Levassor Lauritzen, 31 77 90 84, nl.kbh@socialsundhed.org 

Aarhus: Kristina Louise Bliksted, 91 65 06 36, klb@socialsundhed.org 

Aalborg: Ann-Sofie Christensen, . 42 95 42 35, asc.aal@socialsundhed.org 

Odense: Anders Pedersen, 93 50 75 78, ap.ode@socialsundhed.org

Ansøgningsfrist: d. 31. december 2021. Send dit CV og en kort motiveret ansøgning til den lokale kontaktperson.

Samtaler: løbende

Kort om organisationen

Social Sundhed er en landsdækkende uafhængig frivillig forening, der arbejder for at skabe større social lighed i sundhed i to tidsperspektiver. Kortsigtet; ved at følge og støtte borgere, der af forskellige årsager har svært ved at benytte og få udbytte af kontakten med sundhedsvæsenet. Langsigtet; ved at de frivillige brobyggere, som er fremtidens sundhedsprofessionelle, tilegner sig erfaringer i at kommunikere og være sammen med mennesker i sårbare livsvilkår, samt opnår viden og indsigt i de forhold og barrierer, der skaber og vedligeholder ulighed i sundhed. Dermed arbejder vi for at øge den sociale lighed i sundhed nedefra og op gennem sundhedsvæsenet, samt skabe lige og værdig adgang til vores fælles sundhedsvæsen. 

Du kan læse mere om Social Sundhed på www.socialsundhed.org eller på vores Facebook og Instagram.