Om Social Sundhed

Social Sundhed er en landsdækkende NGO, som med frivillige kræfter arbejder for at skabe større social lighed i sundhed. I dag har mennesker i udsatte livssituationer markant dårligere sundhed og trivsel end befolkningen generelt og dør i gennemsnit 17 år før andre i befolkningen. Det er Social Sundhed sat i verden for at gøre noget konkret ved. Vi arbejder især på disse områder:

Vi ledsager og støtter sårbare og udsatte mennesker til deres aftaler i sundhedsvæsenet

Social Sundheds første kerneopgave er at ledsage og støtte sårbare og udsatte mennesker til deres aftaler i sundhedsvæsenet med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov. Opgaven varetages af frivillige sundhedsfaglige studerende, også kaldet brobyggere.

Vi indgår i offentlige og private partnerskaber

Vi ved, at store udfordringer på sundhedsområdet for udsatte kræver fælles løsninger på tværs af samfundet og i lang tid. Derfor bidrager vi også på samfundsniveau til en sammenhængende, koordineret indsats for, at socialt udsatte får den støtte, hjælp og behandling, de har ret til og brug for. Vi har stærke partnerskaber, netværk og samarbejder blandt andet med Sundhedsstyrelsen, kommuner, regioner, fonde, sundhedsaktører, sygehuse, uddannelsesinstitutioner samt NGO’er som fx Kirkens Korshær, Mændenes Hjem og Røde Kors.

Læs mere om vores partnerskaber her

Social sundheds partnerskab i København

Social sundheds samarbejdspartner Aarhus

Vi uddanner morgendagens sundhedsprofessionelle

Uddannelse er vores anden kerneopgave. Med Social Sundheds obligatoriske og professionelle uddannelsesforløb får vores frivillige brobyggere først et teoretisk modul, inden de arbejder praktisk med at ledsage sårbare mennesker til sundhedsaftaler eller behandlingsforløb.

Konkrete indsatser, der nytter

Vores indsats i Social Sundhed bidrager til at gøre en konkret forskel: I en ekstern evaluering fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM konkluderes det, at både vores sundhedsfaglige frivillige (brobyggere) og borgere oplever et stort udbytte af Social Sundheds indsats, og at indsatsen kan være med til at reducere den sociale ulighed i sundhed.

Læs evalueringen her

Vi deler vores viden

I Social Sundheds metodiske tilgang til at skabe lighed i sundhed er den gensidige læring helt central. Vores metodiske afsæt er recovery- og empowerment-orienteret.

Her finder du os

Vi er i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Fredericia. Herfra driver vi rådgivningstelefoner, hverver og uddanner morgendagens sundhedsprofessionelle samt driver en række programmer. Vi er pt. 12 ansatte og 200 frivillige på landsplan.

Læs om vores landsbestyrelse her
og
lokalforeninger her

Økonomi

Social Sundhed drives primært via midler fra offentlige partnerskaber, puljer og private fonde.