Tilbage

Hvad laver en brobygger?

Som brobyggere kan vi gå ind og være ”ressourcestærk pårørende” for et menneske, der oplever mødet med sundhedsvæsenet svært, og som måske ikke har andet netværk at trække på. Vi støtter og ledsager blandt andet til læge- og tandlægebesøg, hospitalsundersøgelser, speciallægeaftaler, misbrugsbehandling, indlæggelse eller operation. Vi støtter i kommunikationen med den sundhedsfaglige og hjælper med at koordinere behandlingsforløb og huske aftaler. Som brobygger kan du også indgå i opsøgende teams på væresteder og varmestuer.

Opgaverne varierer både i indhold, tid og sted. På én opgave kan du mødes med en kvinde på sygehuset til en længere undersøgelse, hvor der er stort fokus på at skabe tryghed gennem nærvær, notatskrivning og opklarende spørgsmål. En anden opgave kan bestå af følgeskab med en ung mand fra hans hjem til ambulant samtale i psykiatrien. Her er der især fokus på at understøtte fastholdelsen af behandlingen.

Det forventer vi af dig som brobygger

Vi ser gerne, at du kan være til rådighed ved en til to opgaver/vagter om måneden. Det kan også være som en del af et brobyggerteam med andre brobyggere på fx en varmestue. Vi er selvfølgelig fleksible i forhold til eksamensperioder og lignende, men det er vigtigt at vedligeholde kontakten til organisationen. Derfor er der også en forventning til dig om, at du deltager regelmæssigt i supervision. Vores rådgivningstelefoner faciliterer den indledende kontakt mellem borgere og brobyggere og koordinerer den konkrete aftale. Du har som brobygger tæt kontakt med den daglige leder af din lokalforening på rådgivningstelefonen, før, under og efter en opgave.

Det får du med som brobygger i Social Sundhed

Som brobygger får du en gratis, professionel uddannelse med løbende supervision. Du bliver undervist i social ulighed, kommunikation og grænsesætning. Gennem løbende supervision får du mulighed for at reflektere over din rolle og oplevelser i mødet med mennesker, der er udsatte i sundhedsvæsenet. Og ikke mindst bliver du en del af et frivilligt og engageret fællesskab i Social Sundhed, hvor alle brænder for at gøre en forskel for det enkelte menneske og for at skabe mere lighed i sundhed.

Gensidig læring kan skabe patientkompetence

Gensidig læring er et bærende princip i Social Sundheds metode og i hele organisationen. Det betyder, i forhold til relationen mellem borger og brobygger, at vi er gensidigt afhængige. Både borger og brobygger er ”lærer” og ”elev” samtidigt, når de mødes. Ligesom som brobyggeren hjælper med konkret støtte her og nu, betragter vi også den udsatte person som et menneske med viden og ekspertise. Det er en viden, som vi kan lære af, da den giver et indblik i de sårbares individuelle livsverden.
Vi tror på, at du som sundhedsfaglig studerende opnår en anden form for indsigt i og forståelse for social udsathed og de faktorer, der skaber og vedligeholder ulighed i sundhed, ved at følge det menneske, der oplever barriererne og sårbarheden på egen krop. Samtidig oparbejder du som brobygger redskaber til at kommunikere med og til at skabe en respektfuld relation til sårbare mennesker i udsatte positioner. Mennesker, der kan synes vidt forskellige fra dig selv. Gennem din og andre brobyggeres engagement og interesse i at forstå, hvad der er på spil for det enkelte menneske, ønsker vi at forandre sundhedsvæsenet indefra, i retning af et sundhedsvæsen, der er mere empatisk og rummeligt overfor alle mennesker. Som kommende sundhedsprofessionel: Hvilken del af problemet, og dermed afløsningen, er du selv? Bliv klogere på dette spørgsmål og dets svar med dit engagement i Social Sundhed.

Kontakt os for at høre nærmere om at blive brobygger eller tilmeld dig HER.

”Jeg øver mig i at være god til mennesker”,

Siger brobyggeren medicinstuderende Peter Sebastians om sin motivation for at være frivillig.  

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.