Ledelsen

Landsbestyrelsen har ansvaret for Social Sundheds overordnede strategi og udvikling herunder ”Værdier og praksis i Social Sundhed” og spredning til flere byer med sundhedsfaglige uddannelser.

Et landssekretariat understøtter lokalafdelinger, landsbestyrelsen og koordinerer national udvikling, spredning og fælles ekstern kommunikation