Home 9 Landsbestyrelsen

Landsbestyrelsen

Landsbestyrelsen har ansvaret for Social Sundheds overordnede strategi og udvikling herunder ”Værdier og praksis i Social Sundhed” og spredning til flere byer med sundhedsfaglige uddannelser.

Et landssekretariat understøtter lokalafdelinger, landsbestyrelsen og koordinerer national udvikling, spredning og fælles ekstern kommunikation.

Landbestyrelsen består af:

Annemarie Zacho-Broe, forperson
Hanne Hougaard Christiansen, næstforperson
Karen Ingerslev
Tina Juul
Katrine Tranberg
Malene Assmann Vejby
Maria Redsted
Anja Budde, borgerrepræsentant
Anne Friis, brobyggerrepræsentant
Ann-Sofie Christensen, medarbejderrepræsentant