Home 9 Landsbestyrelsen

Landsbestyrelsen

Landsbestyrelsen har ansvaret for Social Sundheds overordnede strategi og udvikling herunder ”Værdier og praksis i Social Sundhed” og spredning til flere byer med sundhedsfaglige uddannelser.

Et landssekretariat understøtter lokalafdelinger, landsbestyrelsen og koordinerer national udvikling, spredning og fælles ekstern kommunikation. Alle lokalforeninger er repræsenteret i landsbestyrelsen.

Landbestyrelsen består af:

Kristina Louise Bliksted, forkvinde
Hanne Hougaard Christensen, næstforkvinde
Karen Ingerslev
Michael Freudendal
Tina Juul
Anja Budde, borgerrepræsentant
Vinu Srinathan, brobryggerrepræsentant
Maria Redsted, suppleant
Søren Keller, suppleant