Home 9 Job

Koordinator til udvikling af indsats for større lighed i sundhed

Vil du være med til at nedbringe den sociale ulighed i sundhed? Social Sundhed søger en engageret og handlekraftig projektkoordinator, som har erfaring med frivilligområdet – til at udvikle, facilitere og implementere Social Sundheds indsats i København i nye kommunale samarbejder og udvikle eksisterende samarbejder bl.a. med rusmiddelområdet og ungeområdet. 

Om os

Hos Social Sundhed arbejder vi hver dag på at gøre en forskel. Det gør vi ved, at sundhedsfaglige, frivillige studerende bygger bro mellem sundhedsvæsnet og udsatte mennesker, der kan have svært ved at navigere i sundhedsvæsnet. Derved opnår vi i fællesskab målet om at skabe lige adgang til sundhedsvæsnet for alle. Social Sundhed er en landsdækkende organisation i rivende udvikling. I løbet af de seneste år er vi gået fra primært at være drevet af frivillige kræfter til at have flere lønnede ansatte på tværs af landet. Vi arbejder dedikeret mod vores fælles mål – at sænke uligheden i sundhed. 

Vi søger en medarbejder der: 

 • Har stor interesse for, viden om eller erfaring i arbejdet med mennesker der lever i udsatte positioner, der har behov for støtte i deres kontakt med sundhedsvæsenet.
 • Har erfaring med at lede, hverve, fastholde og engagere frivillige. 
 • Kan sætte sig selv i spil i en hverdag med stor omskiftelighed. 
 • Har en solid projektorienteret værktøjskasse – og er vant med at anvende forskellige metoder mhp. at sikre fremdrift i projektet. 
 • Er god til at samarbejde og skabe relationer til nye og eksisterende samarbejdspartnere.
 • Er udadvendt, socialt anlagt og engageret, og er ikke bange for at komme med nye input og ideer.
 • Trives med selvstændigt arbejde og få tætte kollegaer. 
 • Det er en fordel, hvis du er uddannet inden for det sociale eller sundhedsfaglige område – men ikke et krav. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen – uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder.

Som projektkoordinator i Social Sundhed – København vil du varetage følgende opgaver: 

Udvikling og forankring af Social Sundhed

 • Du skal udvikle Social Sundheds indsats med afsæt i de allerede eksisterende værdier og aktiviteter i Social sundheds virke herunder rammesætte forskellige samarbejder og hverve frivillige brobyggere. Herunder videreudvikle metoder for fremdrift i projekterne.  
 • Selvstændigt sikre den løbende opfølgning og fremdrift af samarbejderne.
 • Løbende sikre forankring af indsatsen. 
 • Skabe generel synlighed og omtale og sørge for politisk interessevaretagelse.

Koordination af den frivillige indsats

 • Bemande vagttelefonen i dele af din arbejdstid og koordinere bemanding af vagttelefonen i øvrige timer.
 • Facilitere informationsaftener, netværksmøder og det forberedende grundkursus for de frivillige. 
 • Kontakt- og relationsarbejde med borgere og samarbejdspartnere via vores vagttelefon og gennem oplæg
 • Koordinere og facilitere mødet mellem den frivillige, sundhedsfaglige studerende og borgeren med behov for ledsagelse gennem vores online platform.
 • Ledsagelse af borgere til aftaler efter behov. 

Du vil blive en del af vores lille men tætknyttede og dedikerede hovedsæde i København, der udover dig består af én anden fuldtidsansat medarbejder og en nyligt oprettet handlingsalliance.  Vi er organiseret som en national NGO med et sekretariat i Aarhus, hvor du vil referere til vores direktør. Derudover vil du have kollegaer i vores øvrige lokalafdelinger i Aarhus, Ålborg, Odense og Fredericia. Vi har en flad struktur, hvor handlekraft og nye tanker om arbejdet værdsættes.

Løn og arbejdstid:

 • Det er en 1-årig tidsbegrænset ansættelse i perioden fra 15. maj 2022 – 15. maj 2023. Der søges løbende midler mhp. forlængelse. 
 • Den ugentlige arbejdstid udgør 37 timer 
 • Der må forventes arbejde uden for normal arbejdstid i forbindelse med bl.a. bestyrelsesmøder, frivillige arrangementer, samt møder og repræsentation på tværs af landet.
 • Vi er ikke lønførende, men en arbejdsplads i civilsamfundet, hvor vi hver dag arbejder for at gøre en forskel og skabe en bæredygtig organisation og arbejdsplads for ledere, medarbejdere og frivillige.  

Ansøgningsfrist og samtale

Vil du være med til at nedbringe den social ulighed i sundhed, så send din motiverede ansøgning inkl. CV og andre relevante bilag til job@socialsundhed.org senest d. 8. april 2022 kl 12.00. 

Samtaler forventes afholdt d. 20. april 2022

Yderligere information

Vi har kontor på Forchhammersvej 18, 1920 Frederiksberg, der også er en substitutionsenhed under Københavns Kommune.  

Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte vores direktør Kristina Louise Bliksted i tidsrummet kl. 10.00 – 12.00 på tlf. 22 41 59 14.
For generel information se socialsundhed.org