Foreningsbrobygning i Aarhus

Med Foreningsbrobygning ønsker vi at gøre det nemmere at komme ind i en forening i Aarhus ved at koble frivillige studerende med mennesker i sårbare livssituationer. Som frivillig (også kaldet brobygger) hjælper du et andet menneske med at finde vej til den rette forening ved at lytte, forstå behovene og tage med til aktiviteten. Det gør du, indtil vedkommende er klar til at fortsætte på egen hånd. Aktiviteten kan fx være et gåhold, svømning eller dans. Læs mere her.

Vær med – vi søger flere foreningsbrobyggere

Vi har brug for dig, der fx studerer til idrætsvidenskaber, læge, tandlæge, sosu-assistent, fysioterapeut, sygeplejerske eller psykolog. Vil du være foreningsbrobygger og støtte mennesker med at komme ind i foreningslivet, så hold øje med vores Facebookside hvornår vi holder infoaftener. Vi afholder obligatorisk uddannelse en til to gange om året.

Vi vil også meget gerne samarbejde med dig, der er instruktør, træner eller på anden vis er med i en idrætsforening i Aarhus. Er der måder, vi kan samarbejde på, så kontakt os på 9155 0636.

 

Om Foreningsbrobygning i Aarhus

I Danmark har vi en stærk tradition for et aktivt foreningsliv som rammen for fællesskaber. Desværre er det ikke alle, der føler det let at indgå i en forening, og middelklassen er ofte overrepræsenteret blandt medlemmerne. Samtidig er ulighed i sundhed stigende i Danmark, og derfor er der god grund til at indtænke foreningslivets ressourcer. Et godt helbred handler om mere end fraværet af sygdom. Det handler om fællesskaber og sociale relationer, som kan være med til at forebygge sygdomme og social ulighed.

Vi ønsker at skabe ændringer i den måde, vi tænker civilsamfund, foreningsliv og frivillighed ind i det etablerede sundhedssystem på. Derfor lægger vi stor vægt på den gensidige læring, der finder sted mellem brobygger og borger. Gennem mødet med mennesker i sårbare livssituationer får brobyggerne erfaring med de udfordringer, som gør, at foreningslivet ikke er et nemt valg for alle befolkningsgrupper. Den viden kan de tage med sig i deres fremtidige virke som fx fysioterapeut, ergoterapeut eller idrætsvidenskaber.

Vi har etableret Foreningsbrobygning i et tæt samarbejde med Folkesundhed i Aarhus Kommune, hvor vi bygger videre på kommunens egne erfaringer med foreningsbrobygning og Social Sundheds viden om ulighed i sundhed.