Foreningsbrobygning i Aarhus

Med Foreningsbrobygning ønsker vi at gøre det nemmere at komme ind i en forening i Aarhus ved at koble frivillige studerende med mennesker i sårbare livssituationer. Som frivillig (også kaldet brobygger) hjælper du et andet menneske med at finde vej til den rette forening ved at lytte, forstå behovene og tage med til aktiviteten. Det gør du, indtil vedkommende er klar til at fortsætte på egen hånd. Aktiviteten kan fx være et gåhold, svømning eller dans.

Vi har et rigt forenings- og idrætsliv i Danmark, som rigtigt mange profitere af. Men for mange er tærsklen ualmindeligt høj på grund af psykiske udfordringer, fysiske handicaps eller følelsen af at være uønsket alene. Det ønsker vi at gøre noget konkret ved – og du kan være med.

Read more here.

Vær med – vi søger flere foreningsbrobyggere

Som noget særligt kan du i Aarhus blive foreningsbrobygger. Her støtter du mennesker, der af forskellige grunde, har brug for en hånd til at komme i gang med at bevæge sig i et foreningsliv. Du hjælper ved at finde den rette aktivitet og give følgeskab i transport og i selve opstarten.

Vi har brug for dig, der fx studerer idræt, til ergoterapeut eller fysioterapeut eller en anden sundhedsfaglig uddannelse. Vigtigst er at du synes bevægelse er fedt og har lyst til at give din motivation videre samtidig med, at du selv bliver klogere på at forstå de ulighedsskabende strukturer i idrætslivet.

Næste infoaften finder du i boksen til højre – vi ses! 

Kom til

 

Infoaften i Aarhus

Tirsdag d. 19/9 kl. 17:30-18:30
Adresse:
N. J. Fjords Gade 2, bygning D, 1. sal, 8000 Aarhus
Find begivenhed

 

Om Foreningsbrobygning i Aarhus

I Danmark har vi en stærk tradition for et aktivt foreningsliv som rammen for fællesskaber. Desværre er det ikke alle, der føler det let at indgå i en forening, og middelklassen er ofte overrepræsenteret blandt medlemmerne. Samtidig er ulighed i sundhed stigende i Danmark, og derfor er der god grund til at indtænke foreningslivets ressourcer. Et godt helbred handler om mere end fraværet af sygdom. Det handler om fællesskaber og sociale relationer, som kan være med til at forebygge sygdomme og social ulighed.

Vi ønsker at skabe ændringer i den måde, vi tænker civilsamfund, foreningsliv og frivillighed ind i det etablerede sundhedssystem på. Derfor lægger vi stor vægt på den gensidige læring, der finder sted mellem brobygger og borger. Gennem mødet med mennesker i sårbare livssituationer får brobyggerne erfaring med de udfordringer, som gør, at foreningslivet ikke er et nemt valg for alle befolkningsgrupper. Den viden kan de tage med sig i deres fremtidige virke som fx fysioterapeut, ergoterapeut eller idrætsvidenskaber.

Vi har etableret Foreningsbrobygning i et tæt samarbejde med Folkesundhed i Aarhus Kommune, hvor vi bygger videre på kommunens egne erfaringer med foreningsbrobygning og Social Sundheds viden om ulighed i sundhed.

aarhus