Home 9 Dagsorden

Dagsorden til generalforsamling i Social Sundhed Aalborg

Hermed indkaldes til årlig generalforsamling i Social Sundhed Aalborg
Tid: d. 28/2 2022 kl. 19.00-21.00.
Sted: Generalforsamlingen afholdes i De Frivilliges Hus, Hadsundvej 35, 9000 Aalborg, lokale 8 på 1. sal, (indgang ad bagdøren på bagsiden af huset). Tilmelding og evt. forslag til dagsorden sker på mail aalborg@socialsundhed.org.
Hvis du ikke kan møde op fysisk er der mulighed for digital deltagelse.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning v. Malene, Louise og Mette
 4. Godkendelse af regnskab v. Heidi og Anna
 5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer (1) Som følge af den ekstraordinære generalforsamling i Social Sundhed d. 3. februar 2022 fremsættes beslutningsforslag om omlæggelse af den lokale bestyrelse til en lokal handlingsalliance. Derfor følges den nye struktur for Social Sundhed. Se mere via links til:
  1. Vedtægter for Social Sundhed https://socialsundhed.org/vedtaegter/ 2)  
  2. Værdier og Praksis https://socialsundhed.org/vaerdier/
   1. Til beslutning:
   2. Lokalafdelingen i Social Sundhed Aalborg nedlægges pr. 1. marts 2022 og overgår til en lokal handlingsalliance.
   3. Personale i lokalafdelingen flyttes til Social Sundheds sekretariat
   4. Budget, regnskab og budgetansvar flyttes til Social Sundheds sekretariat
   5. Den lokale handlingsalliance refererer fra 1. marts til Landsbestyrelsen
 6. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer (2) Som følge af beslutning under punkt 5 på generalforsamlingen fremsættes beslutningsforslag fra bestyrelsen om at punkt 7 – 9 bortfalder.
 7. Godkendelse af budget og kontingent
 8. Valg til bestyrelse
 9. Valg af revisor
 10. Udpegning af allianceansvarlig
 11. Eventuelt