Home 9 Dagsorden til Generalforsamling i Social Sundhed – København

Dagsorden til Generalforsamling i Social Sundhed – København

Sted: Forchhammersvej 18, 1920 Frederiksberg (i cafeen i gården)
Tid: 21. februar 2022 kl. 17.30-19.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer (1)
Som følge af den ekstraordinære generalforsamling i Social Sundhed d. 3. februar 2022 fremsættes beslutningsforslag om omlæggelse af den lokale bestyrelse til en lokal handlings alliance, så vi følger den nye struktur for Social Sundhed.

Se mere i bilag vedhæftet indkaldelsen:
  1)  Vedtægter for Social Sundhed
2)  Værdier og Praksis 
3)  Referat fra ekstraordinær GF d. 3.2.2022
  Til beslutning:
  Lokalafdelingen i Social Sundhed – København nedlægges pr. 1. marts 2022 og overgår til en lokal handlingsalliance.
  Personale i lokalafdelingen flyttes til Social Sundheds sekretariat
  Budget, regnskab og budgetansvar flyttes til Social Sundheds sekretariat
  Den lokale handlingsalliance refererer fra 1. marts til Landsbestyrelsen
 6. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer (2) 
Som følge af beslutning under punkt 5 på generalforsamlingen fremsættes beslutningsforslag fra bestyrelsen om at punkt 7 – 9 bortfalder.
 7. Godkendelse af budget og kontingent
 8. Valg til bestyrelse
 9. Valg af revisor
 10. Udpegning af allianceansvarlig
 11. Eventuelt