Home 9 Daglig leder med ansvar for Social Sundhed i Aarhus

Daglig leder med ansvar for Social Sundhed i Aarhus (barselsvikariat)

Vil du være med til at nedbringe den sociale ulighed i sundhed? Social Sundhed søger en handlekraftig daglig leder med ansvar for organisationens hovedsæde i Aarhus, som skal arbejde med facilitering, implementering og udvikling af vores frivillige indsatser samt være med til at styrke vores daglige drift. 

Om os

Hos Social Sundhed i Aarhus arbejder vi ud fra vores to programmer; Sundhedsbrobygning, hvor frivillige sundhedsfaglige studerende støtter og ledsager mennesker i deres kontakt med sundhedsvæsenet samt Foreningsbrobygning, hvor frivillige sundhedsfaglige studerende støtter og ledsager mennesker med at starte op i en idrætsforening og blive en del af et bevægelsesfællesskab. Herved hjælper vi det enkelte menneske samt faciliterer en essentiel læring for de sundhedsfaglige studerende. 

Social Sundhed er en landsdækkende organisation i rivende udvikling. I løbet af de seneste år er vi gået fra primært at være drevet af frivillige kræfter til at have flere lønnede ansatte på tværs af landet. Vi arbejder dedikeret mod vores fælles mål – at styrke ligheden i sundhed. 

Vi søger en kollega, der: 

 • Har stor interesse for og viden om arbejdet med mennesker, der lever i udsatte positioner, som har behov for støtte i deres kontakt med sundhedsvæsenet og/eller foreningslivet.
 • Ser potentialet og synergien i samarbejdet mellem civilsamfund og den offentlige sektor.
 • Har mod på at varetage det daglige ansvar for hovedsædet i Aarhus og sikre fremdrift i vores to programmer, Sundhedsbrobygning og Foreningsbrobygning.
 • Har erfaring med og lyst til at lede, hverve, fastholde og engagere frivillige. 
 • Motiveres af relationelt arbejde og mangfoldighed blandt mennesker.
 • Har en solid projektorienteret værktøjskasse og er vant til at arbejde med bl.a. kommunikation og SOME.
 • Det er en fordel, hvis du er uddannet inden for det sociale eller sundhedsfaglige område – men ikke et krav. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen – uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder.

Som daglig leder varetager du følgende opgaver

Udvikling, styring og forankring af Social Sundhed:

 • Du vil til daglig have ansvaret for Social Sundheds drift og forankring i Aarhus.
 • Du skal udvikle Social Sundheds programmer, Sundheds- og Foreningsbrobygning, med afsæt i de allerede eksisterende værdier og aktiviteter i Social Sundheds virke herunder rammesætte samarbejder, hverve og koordinere vores frivillige brobyggere.
 • Selvstændigt sikre den løbende opfølgning og fremdrift af samarbejdsaftaler.
 • Skabe generel synlighed og omtale om organisationen lokalt.

Ledelse af den frivillige indsats:

 • Bemande vagttelefonen i dele af din arbejdstid og koordinere bemanding af vagttelefonen i øvrige timer.
 • Facilitere informationsaftener, netværksmøder og det forberedende grundkursus for de frivillige. 
 • Kontakt- og relationsarbejde med borgere og samarbejdspartnere via vores vagttelefon og gennem oplæg for samarbejdspartnere.
 • Koordinere og facilitere mødet mellem den frivillige, sundhedsfaglige studerende og borgeren med behov for ledsagelse gennem vores online platform, sharepoint.
 • Ledsagelse af borgere til aftaler efter behov. 

Du vil blive en del af vores lille men tætknyttede og dedikerede hovedsæde i Aarhus, der udover dig består af en anden fuldtidsansat medarbejder, en studentermedhjælper, praktikanter og ca 80 frivillige brobyggere. Social Sundhed er organiseret som en national NGO med et sekretariat, der også ligger i Aarhus, hvor du vil referere til vores direktør. Derudover vil du have kollegaer i vores øvrige hovedsæder i København, Aalborg, Odense og Fredericia. Vi har en flad struktur, hvor handlekraft og nye tanker om arbejdet værdsættes.

Løn og arbejdstid

 • Det er en 1-årig tidsbegrænset ansættelse i perioden fra senest 1. juni 2022 – 31. maj 2023. Der søges løbende midler mhp. forlængelse. 
 • Den ugentlige arbejdstid udgør 37 timer.
 • Der må forventes arbejde uden for normal arbejdstid i forbindelse med bl.a. frivillige arrangementer samt møder og repræsentation på tværs af landet.
 • Vi er ikke lønførende men er en arbejdsplads i civilsamfundet, hvor vi hver dag arbejder for at gøre en forskel og skabe en bæredygtig organisation og arbejdsplads for ledere, medarbejdere og frivillige.  

Ansøgningsfrist og samtale

Vil du være med på holdet, så send din motiverede ansøgning inkl. CV og andre relevante bilag til job@socialsundhed.org. Skriv ‘Aarhus’ i emnefeltet. Ansøgningsfrist d. 21. april 2022 kl. 12.00. 

Samtaler forventes afholdt d. 28. april

Yderligere information

Vi har kontor på N.J. Fjordsgade 2F, 8000 Aarhus C. 

Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte vores direktør Kristina Louise Bliksted i tidsrummet kl. 10.00 – 12.00 på tlf. 22 41 59 14. 

For generel information se www.socialsundhed.org