Brug af data

Social Sundhed – brobyggere i sundhedsvæsenet

Hvis du udleverer personlige oplysninger til Social Sundhed beskytter vi disse data, så du kan føle dig tryg. Her kan du læse om vores privatlivspolitik. Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Hjemmesiden ejes og udgives af:

Social Sundhed – brobyggere i sundhedsvæsenet
N.J. Fjords Gade 2F
8000 Aarhus C

Databeskyttelsesansvarlig:

Social Sundhed
Telefonnr.: 91550636
Kontakt: info@socialsundhed.org

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger

1. Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger: For eksempel kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato,
telefonnummer, fødselsdato.

2. Oplysninger om frivillige:

Almindelige personoplysninger: For eksempel kontaktoplysninger som adresser, telefonnummer og mailadresser, studieretning samt bankkontonummer. Andre oplysninger om evt. tillidsposter, arbejdsopgaver, tilknytning til grupper med videre i relation til foreningen, deltagelse i supervision og lignende.

3. Oplysninger om borgere:

Almindelige personoplysninger: For eksempel kontaktoplysninger som adresser, telefonnummer og mailadresser, mødested, mødetid.
Andre oplysninger om evt. kontaktpersoner, behandlingssted.
Følsomme oplysninger: For eksempel helbredsrelaterede oplysninger, oplysninger om behandling, relevante oplysninger om særlige udfordringer for eksempel relateret til kontakt med sundhedsvæsenet, transport og lignende.

Her indsamler vi oplysninger fra:

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, for eksempel:

Kontaktpersoner eller andre som du er indforstået med kontakter Social Sundhed på dine vegne.
Sociale medier eller andre kanaler som er offentligt tilgængelige

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev
At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
At kunne opfylde den aftale du har indgået med os
At administrere din relation til foreningen

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:

At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder tilbyde
for eksempel supervision, kurser og kompetenceudvikling
At kunne udbetale transportgodtgørelser og evt. udlæg
At administrere din relation til foreningen
Statistik

Formålene med at behandle oplysninger om borgere der bruger Social Sundhed er:

At vi kan koordinere og håndtere de aftaler vi har med borgerne
Statistik og forskning

Samtykke

Vi indhenter kun informationer ud fra et mundtligt eller skriftligt samtykke fra dig. Vi behandler kun dine persondata ud fra en legitim interesse. Når vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler din personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig, medlem eller som borger:

Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig senest 12 mdr. efter at dit medlemskab, er ophørt.
Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, senest 12 mdr. efter at dit frivillige arbejde ophører.
Borger: Vi sletter oplysninger om dig, senest 12 mdr. efter vi har haft den seneste kontakt.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og borgere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.