Er du sundhedsfaglig studerende?

Som brobygger i Social Sundhed kan du blive en del af en voksende gruppe frivillige, der arbejder for at øge den sociale lighed i sundhed ved at bygge bro mellem et højt specialiseret sundhedsvæsen og borgere, der kan have svært ved at benytte det.

Det gør vi ved at ledsage til bl.a. læge- og tandlægebesøg, medicinafhentning, fysioterapi, indlæggelse eller operation. Vi støtter i kommunikationen med lægen, besøger under indlæggelsen og hjælper med at koordinere behandlingsforløb og huske aftaler. Vi er også til stede og skaber relationer til udsatte og sårbare mennesker på væresteder og varmestuer.

Hør Kristina Louise fortælle om Social Sundhed og hvordan det er at være brobygger.
Fra frivillig studerende til fremtidig professionel

Vi tror på, at du som sundhedsfaglig studerende opnår en større indsigt i og forståelse for social udsathed og de faktorer, der skaber og vedligeholder ulighed i sundhed ved at sidde med på “den anden side af bordet”.

Samtidig oparbejder man som brobygger redskaber til at skabe en respektfuld relation til socialt udsatte og sårbare borgere. Det skal være med til at gøre vores brobyggere til stærkere, mere empatiske og rummelige sundhedsprofessionelle – og dermed skaber vi sammen et sundhedsvæsen, der i fremtiden er for alle.

Arbejdsformer

Vi har i Social Sundhed mange forskellige måder, du kan arbejde som brobygger på.

Rådighedsvagt: Du står til rådighed 1 dag fra 8.00 til 20.00 for både planlagte og akutte opgaver.

Faste forløb: Du kan efter aftale blive tilknyttet en borger som fast brobygger. Det vil så være dig, der fast ledsager til borgerens aftaler i sundhedsvæsenet og følger op på nye aftaler.

Teams på væresteder og varmestuer: Her indgår du i et mindre team med andre brobyggere om at dække en vagtplan på et værested eller varmestue. Her arbejder du primært med at skabe relationer til en særlig gruppe af sårbare mennesker.

Hvad forventer vi af en brobygger?

Vi forventer, at du som brobygger i Social Sundhed tager mindst 1 rådighedsvagt om måneden, at du deltager regelmæssigt i supervision og at du har gennemført en basisuddannelse på 20 timer inden start.

Hvad får du som brobygger i Social Sundhed?

Du får en basisuddannelse i social ulighed, kommunikation og grænsesætning.

Du får videreudviklet sine kompetencer og lærer at reflektere over egne handlinger under supervisionen. Supervisionen fungerer yderligere som et sikkerhedsnet for brobyggere og forebygger udbrændthed.

Vi holder halvårlige brobygger-dage. Her spiser vi sammen, hygger os og lærer nye vinkler på debatten om social ulighed med spændende oplæg fra bl.a. Antidote DK, det grønlandske hus m.fl.

Endeligt bliver du del af et godt frivillig-miljø med engagerede studerende fra en bred række af forskellige studier.

”Jeg har været afsted to gange med samme borger – en mand, der er hjemløs og ikke taler dansk. Jeg fik en sms om opgaven fra vores vagttelefon. Vi snakkede sammen på dagen og aftalte et sted, vi skulle mødes. Her tog vi en taxa ud til hospitalet, hvor han skulle have fjernet nogle sting i sit ben.
Det var meget uformelt og naturligt. Vi snakkede bare om alt muligt mellem himmel og jord. Jeg føler måske ikke, at det er noget stort man gør, men det kan alligevel gøre en stor forskel for folk at blive mødt i øjenhøjde.”

– Sofie Rasmussen, studerer folkesundhedsvidenskab og er brobygger i Social Sundhed København.

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: An access token is required to request this resource.
Type: OAuthException