I Social Sundhed bygger vi bro mellem sårbare mennesker og sundhedsvæsen, men også gennem vores brede samarbejder med forskellige aktører på det sociale og sundhedsmæssige område.

Samarbejde er essentielt for at lykkes med at sprede de værdier Social Sundhed står for. Vi tager ud på varmestuerne og skaber relationer. Vi indgår i et større frivilligt netværk af socialt engagerede foreninger. Vi arbejder sammen med landets kommuner og regioner om at løfte en svær og vigtig opgave – lige sundhed for alle.

SOCIAL SUNDHED AARHUS

Aarhus Kommune
AAK_02_hojre_70_cmyk

Aarhus Kommune har været aktiv i at støtte Social Sundhed Aarhus’ arbejde. Derfor har foreningen indgået en samskabelsesaftale med Aarhus Kommunes Magistrat for Sundhed og Omsorg og Magistrat for Sociale forhold og Beskæftigelse.

Sager der Samler
sds_logo_01_cmyk_orange-kopi

Sager der samler er et fællesskab af borgere, der bakker hinanden op i at løse de problemer, de møder i deres hverdag. Social Sundhed blev stiftet og arbejder stadig som en del af Sager der Samler.

Kirkens Korshær
kirkenskorshaer_01-kopi

Kirkens Korshær er en privat folkekirkeligt funderet social organisation. Brobyggere fra Social Sundhed Aarhus kommer fast på Kirkens Korshærs døgnvarmestue i Nørre Allé og på det grønlandske værested Naapiffik.

Aarhus Universitetshospital
regionmidt-logo2x

AUH’s socialsygeplejesker har et særligt fokus på socialt udsatte og sårbare borgere i sundhedsvæsenet. Social Sundhed Aarhus arbejder sammen med socialsygeplejeskerne på AUH om at løfte sundheden for disse borgere.

Center for Bostøtte i Eget Hjem
uden-navn-kopi

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne organiserer en lang række af tilbud og yder hjælp og støtte til voksne med sindslidelse eller misbrug samt social udsatte voksne eller voksne med ADHD. Social Sundhed Aarhus samarbejder herunder med Center for Bostøtte i Eget Hjem om at løfte sundheden for socialt udsatte aarhusianere.

Område Midtbyen
skrmbillede-2018-01-10-kl.-16.58.54

Område Midt består af 4 lokalcentre i samdrift, Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Alle fire lokalcentre er beliggende i Aarhus fra Aarhus Ø i øst til ydre ringgade i vest.

SOCIAL SUNDHED KØBENHAVN

Projekt Udenfor
pu-kopi

Projekt Udenfor laver gadeplansarbejde samt vidensindsamling, formidling og debatskabende aktiviteter. Projekt Udenfor har været en vigtig sparingspartner for Social Sundhed København i opstartsfasen. Direktøren Nina Høeg sidder i Social Sundhed Københavns bestyrelse.

Københavns Kommune
koebenhavns-kommune-kopi

Københavnske hjemmeplejere og hjemmevejledere formidler kontakten mellem sårbare mennesker og Social Sundhed København. Københavns kommune støtter desuden Social Sundhed København økonomisk via §18 midler, der har medført at foreningens drift er sikret økonomisk til 2021.

Mændenes hjem
maendenes_hjem_logo_mer20150304

Mændenes Hjem tilbyder en lang række social- og sundhedsfaglige ydelser til mennesker som er hjemløse, stofbrugere eller på anden måde udsatte. Et team af brobyggere fra Social Sundhed København kommer fast i Mændenes Hjem.

Region Hovedstaden
regionh_logo-kopi

Region Hovedstadens socialsygeplejesker har et særligt fokus på socialt udsatte og sårbare borgere i sundhedsvæsenet. Social Sundhed København arbejder sammen med Socialsygeplejeskerne i Region Hovedstaden om at løfte sundheden for disse borgere.

Frederiksberg Kommune
ref-frederiksberg-kommune-495x300-kopi

Frederiksberg Kommune har støttet Social Sundhed København med §18 midler, hvilket har hjulpet foreningen til at kunne uddanne nye brobyggere. I det daglige ledsager og støtter brobyggere fra Social Sundhed København borgere i Frederiksberg kommune.

Kofoed Skole
kofoeds-skole-basislogo-kopi

Kofoeds Skole er et sted, hvor arbejdsledige og socialt udsatte mennesker kan komme og få støtte og tilbuddet om en aktiv hverdag. Kofoed Skole har ofte bistået med udlån af lokaler til arrangementer for Social Sundhed København. I foråret 2018 samarbejder Kofoed Skole og Social Sundhed København om et praktikforløb.

SOCIAL SUNDHED MIDTVEST

Herning Kommune
hk_logo_bred_cmyk-ved-siden-af-logo-kopi-2

Herning Kommune har aktivt  opsøgt samarbejde med Social Sundhed og støttet foreningen i opstartsprocessen af en MidtVest-lokalafdeling.