I Social Sundhed bygger vi bro mellem sårbare mennesker og sundhedsvæsenet, men også gennem vores brede samarbejde med forskellige aktører på det sociale og sundhedsmæssige område.

Samarbejde er essentielt for at lykkes med at sprede de værdier Social Sundhed står for. Vi tager ud på varmestuerne og skaber relationer. Vi indgår i et større frivilligt netværk af socialt engagerede foreninger. Vi arbejder sammen med landets kommuner og regioner om at løfte en svær og vigtig opgave – lighed i sundhed for alle.

Hanne Lauritzen IT
hanne-lauritzen-it

Hanne Lauritzen IT, udvikler og leverer den overordnede vedligeholdelse af Social Sundheds it-løsning, som er baseret på Office 365 og SharePoint. Hanne har stor erfaring med udvikling af SharePoint løsninger, for referencer se eventuelt Hannes LinkedIn profil. Vi har fået en helt afgørende hjælp i forhold til at få udviklet en brugbar og langtidsholdbar løsning, der sikrer at Social Sundhed kan leve op til krav og regler jv. Den nye Persondataforordning (GDPR).Udover et klart professionelt blik for SharePoint løsninger, har Hanne også en super god forståelse for hvad det vil sige at være en social, frivillig organisation – med alt  hvad det indebærer, herunder at der skal fundraises til alle udgifter – herunder også alle driftsudgifter.

SOCIAL SUNDHED AARHUS

Aarhus Kommune
AAK_02_hojre_70_cmyk

Social Sundhed og Aarhus Kommune, Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistraten for Sundhed og Omsorg har indgået en samskabelseskontrakt.

Sager der Samler
sds_logo_01_cmyk_orange-kopi

Sager der samler er et fællesskab af hverdagsaktivister, der bakker hinanden op i at finde løsninger på de problemer, de møder i deres hverdag. Social Sundhed er en sag hos Sager der Samler.

Kirkens Korshær
kirkenskorshaer_01-kopi

Kirkens Korshær er en privat folkekirkeligt funderet social organisation. Brobyggere fra Social Sundhed Aarhus kommer fast på Kirkens Korshærs døgnvarmestue i Nørre Allé og på det grønlandske værested Naapiffik.

Aarhus Universitetshospital
regionmidt-logo2x

AUH’s socialsygeplejesker har et særligt fokus på socialt udsatte og sårbare borgere i sundhedsvæsenet. Social Sundhed Aarhus arbejder sammen med socialsygeplejeskerne på AUH om at løfte sundheden for disse borgere.

Center for Bostøtte i Eget Hjem
uden-navn-kopi

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne organiserer en lang række af tilbud og yder hjælp og støtte til voksne med sindslidelse eller misbrug samt social udsatte voksne eller voksne med ADHD. Social Sundhed Aarhus samarbejder herunder med Center for Bostøtte i Eget Hjem om at løfte sundheden for socialt udsatte aarhusianere.

Område Midtbyen
skrmbillede-2018-01-10-kl.-16.58.54

Område Midt består af 4 lokalcentre i samdrift, Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Alle fire lokalcentre er beliggende i Aarhus fra Aarhus Ø i øst til ydre ringgade i vest.

SOCIAL SUNDHED KØBENHAVN

Projekt Udenfor
pu-kopi

Projekt Udenfor laver gadeplansarbejde samt vidensindsamling, formidling og debatskabende aktiviteter. Projekt Udenfor har været en vigtig sparingspartner for Social Sundhed København i opstartsfasen. Direktøren Nina Høeg sidder i Social Sundhed Københavns bestyrelse.

Københavns Kommune
koebenhavns-kommune-kopi

Københavnske hjemmeplejere og hjemmevejledere formidler kontakten mellem sårbare mennesker og Social Sundhed København. Københavns kommune støtter desuden Social Sundhed København økonomisk via §18 midler, der har medført at foreningens drift er sikret økonomisk til 2021.

Mændenes hjem
maendenes_hjem_logo_mer20150304

Mændenes Hjem tilbyder en lang række social- og sundhedsfaglige ydelser til mennesker som er hjemløse, stofbrugere eller på anden måde udsatte. Et team af brobyggere fra Social Sundhed København kommer fast i Mændenes Hjem.

Region Hovedstaden
regionh_logo-kopi

Region Hovedstadens socialsygeplejesker har et særligt fokus på socialt udsatte og sårbare borgere i sundhedsvæsenet. Social Sundhed København arbejder sammen med Socialsygeplejeskerne i Region Hovedstaden om at løfte sundheden for disse borgere.

Frederiksberg Kommune
ref-frederiksberg-kommune-495x300-kopi

Frederiksberg Kommune har støttet Social Sundhed København med §18 midler, hvilket har hjulpet foreningen til at kunne uddanne nye brobyggere. I det daglige ledsager og støtter brobyggere fra Social Sundhed København borgere i Frederiksberg kommune.

Kofoed Skole
kofoeds-skole-basislogo-kopi

Kofoeds Skole er et sted, hvor arbejdsledige og socialt udsatte mennesker kan komme og få støtte og tilbuddet om en aktiv hverdag. Kofoed Skole har ofte bistået med udlån af lokaler til arrangementer for Social Sundhed København. I foråret 2018 samarbejder Kofoed Skole og Social Sundhed København om et praktikforløb.

SOCIAL SUNDHED MIDTVEST

Herning Kommune
hk_logo_bred_cmyk-ved-siden-af-logo-kopi-2

Herning Kommune har aktivt  opsøgt samarbejde med Social Sundhed og støttet foreningen i opstartsprocessen af en MidtVest-lokalafdeling.

SOCIAL SUNDHED FREDERICIA

Fredericia Kommune
fredericia-kommune-logo-390

Fredericia Kommune har aktivt opsøgt samarbejde med Social Sundhed og støttet processen omkring opstart af Social Sundhed Fredericia.

SOCIAL SUNDHED AALBORG

Aalborg Kommune
aalborg-kommune-logo-290x89

Aalborg Kommune støtter processen omkring opstart af Social Sundhed Aalborg.

SOCIAL SUNDHED ODENSE

xx
f3

Odense