Alle har ret til lige behandling i vores fælles sundhedsvæsen.

I Social Sundhed – brobyggere i sundhedsvæsenet arbejder vi for at øge den sociale lighed i sundhed. Det gør vi med to tidsperspektiver for øje.

På kort sigt ledsager og støtter vi dagligt mennesker, der på hver deres måde har svært ved at benytte og få gavn af kontakten med vores fælles sundhedsvæsen.

På længere sigt øger vi den sociale lighed i sundhed nedefra og op gennem sundhedsvæsenet. Vores frivillige brobyggere er alle sundhedsfaglige studerende – og dermed fremtidens sundhedsprofessionelle. De tilegner sig erfaringer i at kommunikere og være sammen med sårbare og udsatte menneske og de opnår viden og indsigt i de forhold og barrierer, der skaber og vedligeholder uligheden. Vi tror på, at de dermed bliver bedre sundhedsprofessionelle og kan være med til at skabe en forandring i sundhedsvæsenet, der kommer nedefra.

Gensidig læring mellem borger og brobygger er altså et bærende princip i organisationen.

Social Sundheds arbejde er orienteret mod at styrke det universelle etablerede sundhedstilbud. Vi arbejder ikke parallelt med dette men i forlængelse heraf med det formål, at alle får en lige adgang til sundhed.

Hør Jens fortælle om Social Sundhed på festivalen Rethink Activism i Aarhus
Social Sundheds menneskesyn

Social Sundhed bygger på et menneskesyn, der er recovery- og empowerment-orienteret.

Vi anerkender det enkelte menneske og retten til at bestemme i og tage ansvar for eget liv. Vi tror på den positive intention i ethvert menneskes valg, og at alle træffer det bedst mulige valg for sin egen situation. Det er en holdning, vi søger at efterleve og udtrykke i alle relationer, herunder til os selv og i forhold til hinanden, frivillige, borgere, fagprofessionelle og andre samarbejdspartnere.

Vi har ingen visitation. Alle mennesker, der af forskellige årsager har svært ved at kontakte, benytte eller få gavn af vores sundhedsvæsen på lige fod med andre borgere er velkomne til at kontakte os.

Det daglige arbejde

Vores vagttelefoner koordinerer den indledende kontakt mellem borgere og brobyggere. Alle kan ringe ind – dig der har brug for støtte, pårørende eller personale. Både hvis der er behov for ledsagelse til en allerede fastlagt aftale, eller hvis man har behov for en indledende snak inden påbegyndelse af et længere forløb i sundhedsvæseneet. Vagttelefonen sørger så for at skabe kontakt mellem brobyggeren, der er på vagt den pågældende dag, og det menneske, der har brug for støtte.

Har man mange kontakter i sundhedsvæsenet kan det være en mulighed at få en fast brobygger tilknyttet.

Social Sundhed tilbyder personlig støtte og ledsagelse til bl.a., men ikke udelukkende: Lægebesøg, tandlæge, fysioterapi, skadestue, vagtlæge, psykolog, medicinafhentning, undersøgelser og behandlinger hos speciallæge, tovholder på behandlingsforløb mv. (fx hjælpe med at huske aftaler), hospitalsindlæggelse

“Jeg har i tre år ikke taget til tandlægen, selvom det var vigtigt, at jeg fik trukket og opereret mine tænder ud og lavet tandproteser. Min nervøsitet var altoverskyggende, og det var umuligt for mig at starte en lang behandling. Den tillid, jeg har til min brobygger, har været helt afgørende for at jeg har gennemført med humøret i behold. Hver gang har vi fulgtes til tandlægen hjemme fra mig og hjem igen efter tandlægen. Det er dejligt at have en, der kan støtte på en anden måde end tandlægen, ellers havde jeg ikke kastet mig ud i det”
– Vibeke, der benytter Social Sundheds tilbud

Organisationsbeskrivelse

Social Sundhed er en uafhængig frivillig social forening med landsbestyrelse og 3 lokalafdelinger – Aarhus, København og MidtVest.

Alle lokalafdelinger i Social Sundhed er organiseret som en frivillig social forening med en lokalbestyrelse og lokale vedtægter. Lokalbestyrelsen er ansvarlig for den lokale drift og forankring, herunder at etablere relationer og netværk til andre organisationer og institutioner.

Landsbestyrelsen har ansvaret for Social Sundheds overordnede strategi og udvikling herunder Værdier og praksis i Social Sundhed og spredning til flere byer med sundhedsfaglige uddannelser.
Et landssekretariat understøtter lokalafdelinger, landsbestyrelsen og koordinerer national udvikling, spredning og fælles ekstern kommunikation. Alle lokalforeninger er repræsenteret i landsbestyrelsen.

Organisationen modtager økonomisk støtte fra både private fonde og kommunale §18-midler, hvilket gør vores arbejde muligt – til det siger vi tusind tak!

Se en liste over fonde, der støtter Social Sundhed her: økonomisk støtte

Social Sundheds historie

Ideen til Social Sundhed tog form til Danmarks største case competition for social innovation på Aarhus Universitet, FOSIA 2013, hvor Rådet for Socialt Udsatte efterspurgte en konkret løsning på den ekstreme ulighed i danskernes sundhed. Ide og metode er blevet udviklet og testet siden stiftelsen i 2013.

Siden 2013 er foreningen vokset støt i Aarhus med opbakning fra og i tæt samarbejde med Sager der Samler. I 2016 blev foreningen forankret i Aarhus Kommune med en samskabelsesaftale om nye og fælles veje til at skabe større social lighed i byen.

Andre byer er siden fulgt trop og i februar 2017 blev lokalafdelingen Social Sundhed København stiftet, og året efter i januar 2018 holdt Social Sundhed MidtVest stiftende generalforsamling.

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: An access token is required to request this resource.
Type: OAuthException