Formålet med basisuddannelsen og supervision er at støtte og kvalificere relationen mellem brobyggeren og borgeren.

Uddannelsen og supervision skal tilsammen være med til at sikre, at borgeren mødes med nærvær og engagement, og at han/hun oplever sig set og anerkendt. Det er samtidig en personlig forberedelse for den frivillige til mødet med sårbare mennesker, som måske oplever følelsesmæssig ubalance og eventuelt også agerer og prioriterer anderledes i sit liv, end man selv gør.

Det frivillige sociale arbejde er givende, interessant og meget meningsfuldt. Der er dog stor erfaring med, at det socialfaglige relationsarbejde kan være udfordrende for ens egen personlige følelsesmæssige integritet.

Grundkurset introducerer og forbereder den frivillige til den brobyggende indsats, som for eksempel kan foregå som opsøgende arbejde, team-arbejde eller på bestilling fra både borgeren, kommunen, læger, hospitaler, evt. pårørende m.fl.

Uddannelsen skal hjælpe brobyggeren til at kunne opdage, beskrive og arbejde med de barrierer eller forhold i sundhedsvæsenet, hos borgeren eller evt hos os selv – personligt eller i vores organisation, der er medvirkende til at skabe og vedligeholde den sociale ulighed.

Supervision

Den obligatoriske supervision foregår som individuel supervision i gruppe.

Supervisionen skal overordnet forstås som et rum hvor vi deler og reflekterer over oplevelser og erfaringer. Gruppens refleksioner er her en meget stor støtte. Deltagelse i supervisionen giver mange eksempler og meget viden om det konkrete brobyggende arbejde til alle.

Individuel supervision i forbindelse med vanskelige eller belastende situationer tilbydes brobyggere og dette prioriteres højt.

Basiskurset og supervision støtter den frivilliges trivsel og tryghed og sikrer en fortsat kompetenceudvikling, samtidig med at der hele tiden er fokus på god etik og høj moral i forhold til borgeren.

Uddannelsens temaer

  • Social Sundhed. Foreningens idé og værdier, etik og faglighed.
  • Introduktion til Social Sundheds håndbog
  • Recovery
  • Social udsathed
  • Kontaktskabende kommunikation
  • Det konkrete arbejde
  • Grænsesætning
  • Egenomsorg
  • Introduktion til supervision